foto 1 foto 2

Porady stavebních úřadů – prosinec 2013

Porady stavebních úřadů – prosinec 2013

1. Zápis z porady z prosince 2013 (doc., 74 kB)

2. Obsahové náležitosti územních souhlasů (doc, 19 kB)

3. Změna stavby před dokončením (doc, 20 kB)

4. Změna v užívání stavby (doc, 37 kB)

5. Kolaudační souhlas a stanoviska dotčených orgánů (doc, 20 kB)

6. Povolování hřišť a herních prvků (doc, 23 kB)

7. Aplikace § 36 odst. 3 SŘ v postupech dle SZ (doc, 24 kB)