Hejtman Hašek jednal se starostou Předklášteří

Hejtman Michal Hašek v pondělí 27. ledna 2014 jednal se starostou Předklášteří Antonínem Nahodilem.

Tématem jednání byly možnosti řešení situace poté, co obec v roce 2006 obdržela dotaci na rekonstrukci kuchyně v bývalé Základní škole s dětským domovem v Předklášteří. Jedna z podmínek dotace, získané s pomocí Jihomoravského kraje, byla udržitelnost deset let. Z důvodu změny vyhlášky o tomto způsobu vzdělávání dětí a uspořádání dětských domovů, a také z důvodu úspor krajských financí, se však budova k uvedenému účelu nepoužívá. Obec přitom počítá s novým využitím zmíněné budovy. Hejtman Hašek přislíbil podporu při jednání s ministerstvem financí v této věci.

foto JMKfoto JMKfoto JMK