Informace č.j. JMK: 63571/2007

Jihomoravský kraj

Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

                Čj.                                            SpZn.                                       Vyřizuje/linka                              Brno

JMK 63571/2007                     S-JMK 63571/2007 OSO         Mgr. Krejčí/541658855                            24. 5. 2007                                

                                                                                                                               

 

 

 

Žádost  o informace dle zákona 106/99 – zvukový záznam z 15, 16 a 17 ZJMK - poskytnutí informace

 

 

            dne 16. 5. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném  přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – zvukový záznam z 15, 16 a 17 ZJMK - poskytnutí informace“ (dále jen „Žádost“).

 

            Dle Žádosti žádáte o „předání v elektronické verzi zvukový záznam z 15, 16 a 17 zasedání Zastupitelstva JMK na jednom CD-ROM“.

 

            V příloze Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., zasíláme Vámi požadované zvukové záznamy z 15., 16. a 17. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve formátech *.wma a *.mp3.

 

 

            S  pozdravem

 

 

 

                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.

                                                                      vedoucí odboru správního a organizačního

 

                                                                                  

Přílohy: dle textu