Informace č.j.: JMK 66545/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                Čj.:                                         SpZn.:                                   Vyřizuje/linka                          Brno
JMK 66545/2007                   S-JMK 66545/2007 OKP                Mgr. Doleželová/541651213              1. 6. 2007                                             
 
 
„Korespondence k probíhajícímu postupu dozoru MV nad postupem JMK ve věci ÚP VÚC Břeclavsko“ - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 21. 5. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – korespondence k probíhajícímu postupu dozoru MV nad postupem JMK ve věci ÚP VÚC Břeclavsko“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte: „Požadujeme předat kopii veškeré korespondence mezi JMK a MV ve věci dozoru nad postupem JMK ve věci ÚP VÚC Břeclavsko. Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, písemná, emailová i faxová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně Nepožadujeme kopie vlastní územně plánovací dokumentace nebo jiných veřejně projednávaných dokumentů. Nepožadujeme kopie ‘korespondece‘, kterou odeslali naše OS nebo která byla zaslána našemu OS.“.
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
Povinný subjekt nemá žádné další Vámi požadované informace vyjma těch, které Vám již byly poskytnuty v minulosti, a to dopisy Jihomoravského kraje č.j.: JMK 36751/2007 ze dne 19. 3. 2007, č.j.: JMK 49137/2007 ze dne 26. 4. 2007, č.j.: JMK 51254/2007 ze dne 2. 5. 2007, č.j.: JMK 56757/2007 ze dne 2. 5. 2007 a č.j.: JMK 63386/2007 ze dne 21. 5. 2007.
 
Výše uvedené informace Vám byly ze strany povinného subjektu poskytnuty; máte je prokazatelně k dispozici. Vzhledem k uvedenému Vám tyto informace nejsou opětovně předávány.
 
Žádnými dalšími informacemi ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona  č. 106/1999 Sb. k Žádosti nedisponujeme.
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního