Hejtman Hašek převzal akcie společnosti Thermal Pasohlávky

Hejtman Michal Hašek převzal ve čtvrtek 23. ledna 2014 od zástupců společnosti Thermal Pasohlávky hromadnou listinu nahrazující 3.799 kusů akcií v celkové jmenovité hodnotě 18,995 milionu korun.
Předseda představenstva Thermal Pasohlávky a.s. Jiří Škrla poděkoval hejtmanu Haškovi. „Pomohlo nám to posunout celý projekt dopředu. Jsme v podstatě před cílem první etapy a za měsíc bude předána stavba infrastruktury jako nutného předpokladu pro další rozvoj území.“ uvedl při slavnostním převzetí hromadné listiny Jiří Škrla.

O zvýšení základního kapitálu společnosti akcionářem Jihomoravským krajem, a to ve formě vložení peněžitého vkladu ve výši 18,995 milionu korun rozhodlo krajské zastupitelstvo na svém zasedání 22. září 2011. Částka byla splacena ve dvou splátkách, poté došlo k úpisu akcií.
Hejtman Michal Hašek ocenil práci týmu společnosti, který stojí za celým projektem majícím za cíl vybudování lázeňské a rekreační zóny na ploše přibližně 100 hektarů na severním břehu Mušovské vodní nádrže v katastrálním území Pasohlávky a Mušov.


Bližší informace o Thermal Pasohlávky a.s. jsou na http://www.thermalpasohlavky.cz/ .
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK