TK 1. 6. 2007

Tisková konference 1. června 2007

 

Tiskové konference se zúčastnil hejtman Stanislav Juránek, který zde hovořil o rozdělení volných finančních zdrojů JMK a o účasti kraje na Hrách III. letní olympiády dětí a mládeže v Ústeckém kraji. 1. náměstek hejtmana Milan Venclík informoval o  aktualitách v oblasti cestovního ruchu a náměstek hejtmana Václav Horák přiblížil účast JMK na ekologických veletrzích a další kroky v rámci projektu Čistá Svratka. Ředitel Krajského úřadu JMK Jiří Crha seznámil novináře s výsledky přezkumu hospodaření územních samosprávných celků v JMK za rok 2006.

Rozdělení finančních zdrojů Jihomoravského kraje volných k 31. 12. 2006

 

Rada   Jihomoravského   kraje na své schůzi dne 31. května 2007 doporučila Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit rozdělení finančních zdrojů Jihomoravského kraje volných k 31.12.2006 ve výši 73 896 011,43 Kč následovně:

 

-         finanční pokrytí dotace na investice příspěvkové organizaci zřízené Jihomoravským krajem Zdravotnická záchranná služba JMK ve výši 1 500 000,00 Kč na dovybavení sanitních vozidel radiostanicemi Matra-Pegas,

-         finanční pokrytí příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb na řešení negativního dopadu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na hospodaření organizací v oblasti sociální péče v celkové výši 10 080 940,00 Kč,

-         finanční pokrytí příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Domov pro seniory Plaveč na opravu Rotundy Nanebevzetí Panny Marie v Plavči ve výši 500 000,00 Kč,

-         finanční pokrytí příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Masarykovo muzeum v Hodoníně na posílení provozních prostředků v souvislosti s přípravou zápisu Slovanského hradiště v Mikulčicích do seznamu světového kulturního dědictví (UNESCO) ve výši 500 000,00 Kč,

-         finanční pokrytí dotace na investice příspěvkové organizaci Střední škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 2, na projekt zařazený do investičního úvěrového programu EIB „Rekonstrukce a dostavba Křižíkova č.p. 1694“ ve výši 4 000 000,00 Kč,

-         finanční pokrytí dotace městu Mikulov na konání Pálavského vinobraní ve výši 500 000,00 Kč,

-         zvýšení rozpočtu výdajů Jihomoravského kraje v roce 2007 v § 6172 – Činnost regionální správy o částku 2 000 000,00 Kč na akci „Administrativní a školící centrum KrÚ JMK“,

-          finanční pokrytí dotace na investice příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje na investiční výstavbu a projekční přípravu staveb na silnicích II. a III. tříd ve výši 54 815 071,43 Kč.

 

Hry III. letní olympiády dětí a mládeže České republiky

Již za 19 dnů budou na zimním stadionu v Ústí nad Labem zahájeny Hry III. letní olympiády dětí a mládeže České republiky.

V celkovém pořadí již 5. ročníku mládežnických her (zimních i letních), které letos ve dnech 19. – 24. června hostí Ústecký kraj, se zúčastní také reprezentace Jihomoravského kraje. Celkem 341 sportovních nadějí z jižní Moravy bude usilovat o cenné kovy v 18 sportovních a třech kulturních disciplínách - nejpočetnější (52 dětí) bude atletická výprava, svoje zastoupení však bude mít kraj například také v jezdeckých soutěžích, do kterých jsou nominováni dva účastníci. Jako novinka se na tomto ročníku her objeví série úpolových sportů - karate, zápas a judo.

Jihomoravský kraj svoji reprezentaci na Hrách III. letní olympiády dětí a mládeže ČR podporuje částkou 2 000 000 Kč. Náklady na jednoho účastníka budou ve výši 380 Kč na den za ubytování a stravování. Další předpokládané náklady zahrnují dopravu, reprezentační nástupové oblečení a sportovní dresy, náklady na sportovní přípravu reprezentačních výběrů, náklady na kulturní soutěže, odměny pro trenéry a osoby odpovědné za zajištění akce a náklady na prezentaci Jihomoravského kraje. Jihomoravský kraj finančně významně podporuje účast mladých sportovců od prvního ročníku Her olympiád dětí a mládeže konaného v Pardubickém kraji v roce 2003. Díky spolupráci všech subjektů reprezentovalo Jihomoravský kraj na dvou letních a zimních hrách olympiády dětí a mládeže více jak 950 sportovních nadějí. Jihomoravský kraj v roce 2005 obhájil  prvenství z roku 2003 v soutěži krajů.

Ve středu 13. června 2007 (v 15.00) přijme v zastupitelském sále členy jihomoravské výpravy – sportovce i trenéry – hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek. V samotný den zahájení Her III. letní olympiády dětí a mládeže ČR se hejtman Juránek v místě konání aktivně zúčastní Běhu olympijského dne.

Olympiáda dětí a mládeže je projektem Českého olympijského výboru, který je zaměřený především na žáky základních škol. Klade si za cíl přispět ke sportovnímu a kulturnímu vyžití mladých lidí, šířit myšlenky olympismu a zdravé soutěživosti mezi mládeží. Při konání celorepublikové olympiády účastníci prožijí způsob organizace i atmosféru podobnou té na skutečných olympijských hrách (zapálení olympijského ohně, slavnostní ceremoniály, společné soužití apod).

Dosavadní historie her: 2003 - Pardubický kraj  - Hry I. letní olympiády s Orbitem pro děti, 2004 - Středočeský kraj - Hry I. zimní olympiády s Orbitem pro děti, 2005 - Jihomoravský kraj - Hry II. letní olympiády pro děti, 2006 - Královehradecký kraj - Hry II. zimní olympiády dětí a mládeže. 

 Veškeré informace k Hrám III. letní olympiády dětí a mládeže  je možné najít na www.odm.cz, výprava Jihomoravského kraje má svou vlastní webovou prezentaci na http://odm.luzanky.cz/.

.

 

 

 

 

Výstava "Jedeme na olympiádu!"

 

Od dnešního dne je ve vstupních prostorách budovy Krajského úřadu Jihomoravského kraje na Žerotínově nám. 3/5 v Brně instalována výstava JEDEME NA OLYMPIÁDU!, která představuje práce účastníků krajských kol výtvarné a fotografické soutěže. Soutěžící, kteří v krajských kolech obsadili 1. a 2. místo, budou reprezentovat v těchto kulturních disciplínách Jihomoravský kraj jakou součást jeho výpravy na Hrách III. letní olympiády dětí a mládeže ČR v Ústeckém kraji ve dnech 19. až 24. června 2007. Práce si je možné prohlédnout do konce června. Na září 2007 je připravováno „volné pokračování“ – výstava na téma BYLI JSME NA OLYMPIÁDĚ.

 

Závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu „Zlepšení informovanosti  o možnostech cestovního ruchu v Jihomoravském kraji“

 

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 31. května 2007 schválila závěrečnou monitorovací zprávu o realizaci projektu „Zlepšení informovanosti o možnostech cestovního ruchu v Jihomoravském kraji“.

Jihomoravský kraj je realizátorem projektu „Zlepšení informovanosti o možnostech cestovního ruchu v Jihomoravském kraji“ financovaného z  grantového schématu v rámci podopatření  4.1.2 SROP „Program na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu pro veřejnou sféru na rok 2004-2006“.

Uvedený projekt byl zaměřen na zlepšení informovanosti o cestovním ruchu následujícími hlavními aktivitami:

 - vydáním propagačních materiálů o Jihomoravském kraji (za pět turistických oblastí a za území Jihomoravského kraje jako celek)

- distribucí realizovaných propagačních materiálů v turistických informačních centrech (na 40 místech) a u některých  poskytovatelů ubytování (na dalších 35 místech)

- vytvořením moderního portálu cestovního ruchu  www.jizni-morava.cz, který uživatelům umožňuje přehledně a rychle vyhledat informace o cestování v Jihomoravském kraji. Obsahuje např. možnosti multikriteriálního vyhledávání, nabídku dovolené na jižní Moravě a návrhy turistických programů.   

- školením pro pracovníky v cestovním ruchu z Jihomoravského kraje

V současné době byl projekt dokončen – jeho realizace probíhala od 30. června 2006 do 30. dubna 2007. Všechny závazné ukazatele projektu byly naplněny. Celkové náklady projektu dosáhly částky 1 450 526 Kč, z toho dotace z prostředků EU je ve výši 1 050 000 Kč.              

Distribuce vytvořených propagačních materiálů bude v TIC dál pokračovat  min. v letošní turistické sezóně. Také budou pokračovat práce na zajištění aktuálnosti dat a nabídky na portálu cestovního ruchu, kdy opět s pomocí našich partnerů TIC budou aktualizovány a na portál dodávány informace o turistických atraktivitách, objektech, službách a akcích cestovního ruchu.

 

 

 

Jihomoravský kraj na Ekologických veletrzích 2007

 

Jihomoravský kraj se ve dnech 29. až 31. května 2007 zúčastnil letošního ročníku Ekologických veletrhů, které tvořily mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE (VOD-KA) a mezinárodní veletrh technologií pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO.

V Brně se v pavilonech B, D, C a na volných plochách prezentovalo 330 vystavovatelů ze 12 zemí na celkové ploše 11 200 metrů čtverečních. Šestnáct procent z nich tvořili noví vystavovatelé. Potvrdilo se, že Ekologické veletrhy v Brně jsou ojedinělým projektem v regionu střední i východní Evropy v oblasti životního prostředí.

Stánek Jihomoravského kraje byl umístěn v pavilonu D v sousedství expozice Ministerstva životního prostředí ČR. Cílem prezentace kraje na těchto veletrzích bylo představení projektu likvidace sinic v Brněnské přehradě.

Na stánku o rozloze 20 m2 se promítal televizní diskusní pořad s názvem Čistá Svratka. Tento pořad představuje problematiku znečištění řeky Svratky s příčinami a důsledky včetně dopadů viditelných zejména na Brněnské přehradě. Pořad zároveň přibližuje probíhající opatření a připravovaná řešení ke zlepšení současného stavu.

Pro návštěvníky stánku JMK byl také připraven přehled bezfosfátových prášků a mycích prostředků, informační materiály, bulletiny, pro děti leporelo o čisté vodě s ústřední postavou malého bobříka. Po celou dobu veletrhů byli k dispozici návštěvníkům pracovníci oddělení vodního hospodářství odboru životního prostředí Krajského úřadu JMK, kteří seznamovali s aktuálními informacemi k projektu Čistá Svratka. K nahlédnutí byly také mapy a výstupy z připravovaných projektů.

.

 

 

 

 

Studie proveditelnosti k realizaci opatření na Brněnské údolní nádrži

 

Rada   Jihomoravského   kraje na své schůzi dne 31. května 2007 schválila zahájení zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku „Studie proveditelnosti k realizaci opatření na Brněnské údolní nádrži“ a také text výzvy k podání nabídek na tuto zakázku i její uveřejnění na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

 

Projekt Čisté povodí Svratky slouží k vyřešení dlouhotrvající špatné kvality vody v přehradních nádržích Brno a Vír vlivem přemnožených sinic – cyanobakterií. V předchozích letech bylo zhodnoceno území povodí Svratky od Vírské nádrže k Brněnské údolní nádrži a v rámci tohoto zhodnocení byla provedena analýza celé řady faktorů, které mají vliv na kvalitu vody v řece Svratce a současně kvalitu vody v Brněnské údolní nádrži s dopadem na výskyt sinic. Také byly stanoveny příčiny a navržena opatření, kterými je možné ovlivnit kvalitu vody v řece a současně snížit množství živin v řece a nádrži tak, aby se ideální podmínky pro růst sinic omezily.

V rámci těchto hodnocení byly zpracovány zejména  stěžejní dokumentace zadávané Jihomoravským krajem v rámci projektu Čisté povodí Svratky. Obsahují dvě podrobné studie s názvy:

1.      „Návrhy opatření k realizaci projektu Čisté povodí Svratky“

2.      „Čisté povodí Svratky – realizace opatření I.etapa“

 Dokončením druhého uvedeného materiálu byla vyjmenována opatření pro vlastní Brněnskou údolní nádrž, která jsou rozumnou možností řešení zlepšení kvality vody, a to způsobem šetrným a blízkým přírodě. Bylo dohodnuto, že se úkoly vzhledem k pracnosti a finanční náročnosti rozdělí jednotlivým partnerům, kteří mají zájem na zlepšení kvality vody v Brněnské údolní nádrži, tedy mezi Jihomoravský  kraj, Statutární město Brno a Povodí Moravy, s.p.

Jihomoravský kraj přistupuje k zadání Studie proveditelnosti s následujícími okruhy řešení.

·        Okruh č.1 snížení hladiny  o x metrů

·        Okruh č.2 úplné vypuštění nádrže

·        Okruh č.3 aerace

·        Okruh č.4 ošetření sedimentů

·        Okruh č.5 ošetření vodního sloupce

·        Okruh č. 6 vzájemné kombinace a porovnání okruhů 1 až 5

 

 

Výstupem jednotlivých okruhů budou zejména následující informace:

 

Zda vůbec lze snížit hladinu o X m pod hladinu stálého nadržení, jak dlouho je možné ponechat sníženou hladinu, zda je možné uvažovat s opakováním snížené hladiny, nebo zda je vhodnější hladinu ponechat sníženou. V případě snížení hladiny o X metrů – pod hladinu stálého nadržení, až po úplné vypuštění, bude zpracovatel určovat opět, zda je vůbec vypuštění nádrže technicky proveditelné a s jakým dopadem. Bude určovat délku trvání tohoto opatření, vhodnost včetně ekologických a ekonomických dopadů tak jako při opatření snížení hladiny o X metrů.

V úvahu přitom musí vzít ekologické a ekonomické důsledky daných opatření,  dále se zabývat ochranou vodních děl a samotného vodního toku vlivem upuštění příp. vypuštění Brněnské údolní nádrže, vymezit a zhodnotit opatření na předcházení možným problémům při realizaci uvedených okruhů (např. ucpání spodních výpustí sedimenty a různými předměty).

Při ošetření sedimentů a případném ošetření vodního sloupce je úkolem zpracovatele vymezit nejvhodnější prostředky, a popsat nejlepší způsob, jakým se v rámci daných okruhů řídit. U ošetření vodního sloupce se bude také zabývat tím, zda je tato činnost nezbytně nutná.

 Jedním z velice zajímavých opatření je aerace nádrže, tedy provzdušnění, které je běžně používáno ve vodárenství ke zlepšení kyslíkového režimu, v rámci rybničního hospodaření apod. Jednoznačně se jedná o opatření velice šetrné k přírodě s poměrně vysokou šancí na zlepšení stavu. Rozhodně se jeví jako velice zajímavé už z toho pohledu, že v tak velké nádrži nebylo v ČR zatím prováděno a také proto, že se jedná o ekologický způsob s minimem negativních dopadů a vlivů.

Jihomoravský kraj se společně s partnery projektu snaží docílit lepší kvalitu vody v řece i v nádrži způsobem, který neřeší krátkodobé jednorázové období, ale jde cestou postupných kroků. Je zde snaha podporovat z Fondu životního prostředí JMK  výstavbu ČOV v povodí Svratky, jsou snahy provádět osvětu pro veřejnost, byl docílen zákaz pracích prostředků s obsahem fosforu, a v této chvíli se rozvíjí snaha zlepšit stav přímo na nádrži. Je snaha eliminovat příčiny výše po toku, ale současně také začít provádět úkony přímo na vlastní nádrži. 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

Výsledky přezkumu hospodaření územních samosprávných celků v JMK za rok 2006

 

 

Všechny územní samosprávné celky, mezi něž patří obce, městyse, města a dobrovolné svazky obcí každoročně podléhají přezkoumání hospodaření. Těmto územním celkům je zákonem dána možnost výběru kontrolora, který přezkoumání hospodaření vykoná. Buďto se územní celek rozhodne zadat přezkoumání soukromému auditorovi či auditorské společnosti nebo se rozhodne požádat o přezkoumání příslušný krajský úřad. Krajský úřad toto přezkoumání provádí bezplatně, přezkoumání provedená auditorem si hradí územní celek ze svého rozpočtu. Lze říci, že při výběru mezi krajským úřadem a auditorem hraje stěžejní roli právě bezplatnost tohoto úkonu v případě krajských úřadů. Služby placených auditorů vyhledávají převážně velká města a všechna okresní města na území Jihomoravského kraje, která mají navázány dlouhodobější kontakty s auditorskými společnostmi.

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření musí obsahovat vyjádření, zda při přezkoumání:

      -    nebyly zjištěny chyby a nedostatky  (dále jen závěr A),

      -    byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření. (dále jen závěr B),

      -    byly zjištěny nedostatky, spočívající

            1.   v porušení rozpočtové kázně (dále jen závěr C1),

            2.   v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví

                  (dále jen závěr C2),

            3.   v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními právními předpisy (dále jen závěr C3),

            4.   v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními předpisy (dále jen závěr C4),

            5.   v neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání nebo při přezkoumání za předcházející roky (dále jen závěr C5),

            6.   nevytvoření podmínek pro přezkoumání  (dále jen závěr C6).

 

V roce 2006 bylo na území Jihomoravského kraje 671 územních samosprávných celků[1]. Z tohoto počtu požádalo Krajský úřad Jihomoravského kraje o přezkoumání hospodaření 559 měst a obcí. Zbývajících 112 celků využilo možnosti danou jim zákonem a požádalo o přezkoumání svého hospodaření auditora.

 

(Kompletní tisková zpráva ZDE)