UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Ročník 2014

Náhled
02.01.2015

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 17

Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 11. 11. 2014 o zřízení Přírodní památky Trávní dvůr a jejího ochranného pásma, Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 9. 10. 2014 o zřízení ochranného pásma přírodní rezervace Pavlovské mokřady, Veřejnoprávní smlouvy 91/VS/2014 - 97/VS/2014, (pdf, 11 305 kB)  

Náhled
19.12.2014

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 16

Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 24.10.2014 o určení obecního úřadu Mokrá-Horákov obecným stavebním úřadem, Veřejnoprávní smlouvy 80/VS/2014 - 90/VS/2014 (pdf, 17 014 kB) 

Náhled
08.12.2014

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 15

Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 24. 9. 2014 o zřízení Přírodní památky Velatická slepencová stráň, Nařízení Jihomoravskéhokraje ze dne 24. 9. 2014 o zřízení Přírodní památky Santon a jejího ochranného pásma, Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 24. 9. 2014 o zřízení Přírodní památky Lipiny a jejího ochranného pásma, Veřejnopávní smlouvy 67/VS/2014 - 79/VS/2014 (pdf, 15220 kB)  

Náhled
03.11.2014

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 14

Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 25.08.2014 o zřízení Přírodní památky Letiště Milotice a jejího ochranného pásma, Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 25.08.2014 o zřízení Přírodní památky Bílý kopec u Čejče a jejího ochranného pásma, Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 11.09.2014 o zřízení Přírodní památky Přední Galašek, Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 11.09.2014, kterým se na území kraje vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (pdf, 12540 kB) 

Náhled
21.10.2014

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 13

Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 6.8.2014 o zřízení Přírodní památky Letiště Marchanice a jejího ochranného pásma, Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 6.8.2014 o zřízení Přírodní památky Hochberk a jejího ochranného pásma, Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 6.8.2014 o zřízení Přírodní památky Miliovy louky a jejího ochranného pásma, Veřejnoprávní smlouvy 58/VS/2014 - 60/VS/2014, (pdf, 9 767 kB) 

Náhled
19.09.2014

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 12

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje číslo 3/2014 ze dne 19. září 2014 o nařízení bezodkladného provedení stavby/stavebních prací/terénních úprav/odstranění stavby/odstranění porostů (pdf, 765 kB) 

Náhled
18.09.2014

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 11

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje č. 2/2014 ze dne 17. září 2014 o vyhlášení stavu nebezpečí (pdf, 463 kB) 

Náhled
16.09.2014

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 10

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje č. 1/2014 ze dne 15. září 2014 o vyhlášení stavu nebezpečí (pdf, 393 kB) 

Náhled
08.08.2014

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 9

Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 24.06.2014 o zřízení Přírodního parku Mikulčický luh a o omezení využití jeho území, Veřejnoprávní smlouvy 51/VS/2014 - 57/VS/2014 (pdf, 3827 kB) 

Náhled
11.07.2014

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 8

Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 29.5.2014 o zřízení Přírodní památky Úvalský rybník a jejího ochranného pásma, Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 29.5.2014 o zřízení Přírodní památky Černice a jejího ochranného pásma, Veřejnoprávní smlouva 50/VS/2014 (pdf, 4476 kB)  

Náhled
14.07.2014

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2014, částka 7

Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 20.3.2014 o zřízení Přírodní památky Kamenný vrch a jejího ochranného pásma, Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 20.3.2014 o zřízení Přírodní památky Přední kopaniny a jejího ochranného pásma, Veřejnoprávní smlouvy 43/VS/2014 - 49/VS/2014 (pdf, 12708 kB)