Jihomoravský kraj již pošesté připravil Přehled dotačních programů pro obce

Jihomoravský kraj pokračuje v tradici a připravil již šesté vydání „Přehledu dotačních programů pro obce“.

Hlavním úkolem zpracování tohoto materiálu je nabídnout především představitelům obecních samospráv, jimi zřizovaným organizacím a svazkům obcí přehled o vyhlášených dotacích a usnadnit tak orientaci vztahující se k čerpání finančních prostředků pro realizaci jejich záměrů.
Přehled jednotlivých krajských a celostátních dotačních programů cílených k využití obcemi pro rok 2014 je zpracován v členění:
- Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje v roce 2014
- Národní dotace pro obce v roce 2014
- Dotační programy ostatních institucí pro obce v roce 2014

Přehledy poskytují základní informace o jednotlivých dotačních programech i s uvedením kontaktů a termínů podání žádostí. Dokument je v elektronické podobě k dispozici na portálu Jihomoravského kraje: www.kr-jihomoravsky.cz  / sekce Regionální rozvoj: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=222343&TypeID=7  .