Hejtmani chtějí co nejdříve jednat s novou vládou

Rada Asociace krajů ČR se sešla v Židlochovicích

Rada Asociace krajů ČR dnes v pátek 17. ledna 2014 jednala pod vedením svého předsedy jihomoravského hejtmana Michala Haška na zámku v Židlochovicích především o tématech, o nichž chtějí hejtmani diskutovat s novou vládou ČR.

„Věříme, že nová vláda bude jmenována do konce ledna. Potřebujeme kabinet s plným mandátem, abychom mohli co nejdříve řešit věci, které mají systémový charakter - Rada Asociace krajů požádá nového premiéra Bohuslava Sobotku o co nejrychlejší setkání vlády a hejtmanů, aby je bylo možné projednat. Půjde například o rozpočtové určení daní, kdy pravicové vlády snižovaly podíl krajů na daňových výnosech, které potom obtížně zajištovaly své kompetence. Ve zdravotnictví půjde o kompenzaci výpadku regulačních poplatků. V sociální oblasti chceme jasné stanovisko k převodu služeb na kraje. Zatím není jasné, zda k tomu dojde k lednu příštího roku, kraje jsou připraveny na obě varianty. Ve školství chceme vést debatu o financování regionálního školství, v dopravě bude tématem pokračování Memoranda o železniční dopravě a financování oprav silnic II. a III. třídy. V budoucnu budou hejtmani komunikovat s jednotlivými ministry, tak abychom společně spravovali sdílené kompetence,“ řekl na tiskové konferenci po jednání předseda rady, jihomoravský hejtman Michal Hašek.

„Druhým tématem byly církevní restituce. Přestože zákon nepočítá, že by kraje a města byly povinnými osobami, vyskytly se případy, kdy se církve nebo řády obrátily na krajské příspěvkové organizace a žádaly o vydání. Rada Asociace krajů dnes doporučila, aby v takovýchto případech příspěvkové organizace odkázaly na svého zřizovatele. Budeme vystupovat jednotně v souladu s platným zákonem, který nepočítá, že by kraje měly něco vydávat. Pokud by se ukázalo, že je třeba doplnit příslušný zákon, jsme připraveni po dohodě s vládou zpřesnit jeho znění,“ zdůraznil hejtman Hašek.

První místopředseda Rady Asociace krajů ČR a hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek se podrobněji věnoval problémům ve zdravotnictví. „Kraje se v současnosti potýkají s dikcí úhradové vyhlášky. Ta sice přinesla pro kraje přibližně 1,7 miliardy korun, ale zároveň kraje po zrušení regulačních poplatků přijdou o přibližně 970 milionů korun. Už jsem tuto situaci projednával s nominantem na funkci ministra zdravotnictví Svatoplukem Němečkem a hledali jsme společně řešení, jak ji stabilizovat. Rada Asociace krajů také podpořila Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR,“ uvedl hejtman Jiří Běhounek.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK