UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

2014

05.01.2015

Informace č.j.: JMK 142946/2014

85 RJMK body 2,11,13 

17.12.2014

Informace č.j.: JMK 135313/2014

81 RJMK body 2,3, 11 

17.12.2014

Informace č.j.: JMK 135312/2014

81 RJMK body 44, 55, 71 

15.12.2014

Informace č.j.: JMK 130421/2014

Postupy v rozporu se zákonem - ÚP Skalice 

15.12.2014

Informace č.j.: JMK 137468/2014

Postupy v rozporu se zákonem - ÚP Sudice 

15.12.2014

Informace č.j.: JMK 137328/2014

Postupy v rozporu se zákonem - ÚP Chrudichromy 

10.12.2014

Informace č.j.: JMK 131192/2014

80 RJMK body 19, 34, 48, 64, 69 

28.11.2014

Informace č.j.: JMK 128832/2014

informace o náhradách škody dle zákona č. 82/1998 Sb. za léta 2000 - 2013 

19.11.2014

Informace č.j.: JMK 126242/2014

rozhodnutí orgánů KrÚ o správním deliktu zjištěném při přezkoumání hospodaření obce Sudice za rok 2012 

Náhled
10.10.2014

Informace č.j.: JMK 109508/2014

Informace o vyřizování stížnosti (pdf, 377 kB) 

Náhled
03.09.2014

Informace č.j.: JMK 97879/2014

kopie smluv uzavřených mezi Jihomoravským krajem a společností LETIŠTĚ BRNO a.s. (pdf, 541 kB) 

01.09.2014

Informace č.j.: JMK 87141/2014

dotazník v oblasti řízení informatiky, seznam zakázek JMK zadávaných v JŘBU 

26.08.2014

Informace č.j.: JMK 91617/2014

68 RJMK body 36, 118, 142 

Náhled
19.08.2014

Informace č.j.: JMK 90198/2014

informace o přidělení dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - SDH Bosonohy z rozpočtu JMK v letech 2012-2014 (pdf, 329 kB) 

Náhled
14.08.2014

Informace č.j.: JMK 86735/2014

nerealizovaný projekt kraje v nemovitosti Charbulova 135-137 (pdf, 333 kB) 

07.08.2014

Informace č.j.: JMK 84879/2014

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Dambořice za rok 2013 

Náhled
06.08.2014

Informace č.j.: JMK 87760/2014

poštovní adresy všech obecních, městských úřadů, městysů a městských částí v územní působnosti JMK (pdf, 327 kB) 

Náhled
06.08.2014

Informace č.j.: JMK 89516/2014

dotazník v oblasti řízení informatiky, seznam zakázek JMK zadávaných v JŘBU za posledních 5 let (pdf, 455 kB) 

10.07.2014

Informace č.j.: JMK 70419/2014

63 RJMK body 6, 11 

03.07.2014

Informace č.j.: JMK 68596/2014

62 RJMK body 6, 9, 49, 63, 87 

Náhled
16.06.2014

Informace č.j.: JMK 59636/2014

55 RJMK body 6, 43, 53, 55 (pdf, 463 kB) 

Náhled
29.05.2014

Informace č.j.: JMK 61430/2014

seznam obcí a měst v JMK, kde je zakázán podomní prodej (pdf, 208 kB) 

Náhled
29.05.2014

Informace č.j.: JMK 52974/2014

53 RJMK body 24, 33, 40 (pdf, 359 kB) 

Náhled
16.05.2014

Informace č.j.: JMK 46603/2014

kopie smluv uzavřených mezi Jihomoravským krajem a společností LETIŠTĚ BRNO a.s. (pdf, 578 kB) 

13.05.2014

Informace č.j.: JMK 52614/2014

11 ZJMK body 7, 8, 9, 11 

Náhled
06.05.2014

Informace č.j.: JMK 28661/2014

dotace na ÚP Pasohlávky / 2 

Náhled
02.05.2014

Informace č.j.: JMK 46536/2014

kontrola dodržování zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zaměřená na nakládání s majetkem obcí (přezkum hospodaření; pdf, 430 kB) 

Náhled
02.05.2014

Informace č.j.: JMK 48621/2014

organizační řád, přehled projektů v rámci OP VK a OP LZZ, tiskoviny vydávané krajem, periodika odebíraná krajem, aj. (pdf, 432 kB) 

28.04.2014

Informace č.j.: JMK 42833/2014

50 RJMK body 10, 15, 18, 20 

28.04.2014

Informace č.j.: JMK 40008/2014

49 RJMK body 11, 33, 57 

Náhled
21.04.2014

Informace č.j.: JMK 38889/2014

informace týkající se určitých veřejných zakázek JMK (pdf, 371 kB) 

Náhled
21.04.2014

Informace č.j.: JMK 38948/2014

aktuální problémy odpovědnosti za průtahy ve správním řízení ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb. (pdf, 343 kB) 

Náhled
09.04.2014

Informace č.j.: JMK 34865/2014

finanční částky poskytnuté VZS ČČK formou dotace z rozpočtu JMK za období roku 2013 (pdf, 460 kB) 

31.03.2014

Informace č.j.: JMK 32415/2014

10 ZJMK body 2,3,7,8,9,11 

Náhled
18.03.2014

Informace č.j.: JMK 23361/2014

informace týkající se pronájmu letiště Brno-Tuřany (pdf, 372 kB) 

05.03.2014

Informace č.j.: JMK 20924/2014

45 RJMK body 28, 29 

Náhled
04.03.2014

Informace č.j.: JMK 7796/2014

SPIS 2 - projekty pro ROP JV za stamiliony bez vědomí akcioáře - územně správního celku - 4 (pdf, 522 kB) 

Náhled
27.02.2014

Informace č.j.: JMK 10647/2014

hodnocení krajů - veřejné zakázky, dotační politika a hospodaření s majetkem (pdf, 503 kB) 

25.02.2014

Informace č.j.: JMK 17354/2014

44 RJMK body 70, 84, 85 

Náhled
22.02.2014

Informace č.j.: JMK 15076/2014

Informace k rozhodnutím KrÚ č.j.: JMK 49236/2013 a č.j.: JMK 139689/2013 (pdf, 338 kB) 

Náhled
21.02.2014

Informace č.j.: JMK 145837/2013

sdělení k osobě žadatele (pdf, 316 kB) 

26.01.2014

Informace č.j.: JMK 4536/2014

42 RJMK body 33, 47