Hejtman Hašek jednal s vedením města Blanska

První pracovní návštěvou hejtmana Michala Haška do některého z okresních měst jižní Moravy v letošním roce byla v úterý 14. ledna 2014 návštěva Blanska, kde hejtman Hašek jednal s vedením města a Nemocnice Blansko.

K tématům jednání patřila zejména doprava. „Na financování průtahu Lažánkami budeme hledat prostředky z evropských fondů, rozhodnutí o možné realokaci prostředků z centrální úrovně na zlepšení dopravní infrastruktury v regionech očekáváme v řádu dnů. Pro Jihomoravský kraj by to znamenalo částku zhruba 800 milionů korun. Dnes jsem se s vedením Blanska dohodl, že část z těchto prostředků by směřovala sem do Blanska a na okres Blansko.
Druhou věcí, kterou jsme probírali, bylo fungování regionálního muzea. Byl jsem dnes dotázán, jak by Jihomoravský kraj reagoval na převod této instituce z města na kraj. Dohodli jsme se, že započnou oficiální jednání krajských radních. Chceme tuto situaci narovnat v řádu měsíců, maximálně roku. Už nyní kraj podporuje muzea v Blansku i Boskovicích.
Navštívil jsem také blanenskou nemocnici, kterou zřizuje město Blansko. Prohlédl jsem si investici vstupního traktu, na kterou přispěl Jihomoravský kraj, a vím, že nemocnice bude pokračovat ve vytváření důstojného prostředí pro pacienty i zaměstnance. Hovořili jsme i o hospodaření nemocnice, to je jako v ostatních případech ovlivněno takzvanou úhradovou vyhláškou. Nicméně jak vedení města, tak vedení nemocnice pracuje z mého pohledu velmi efektivně, bude mít nadále moji podporu i podporu krajské samosprávy. Dohodli jsme se na jedné konkrétní věci – budu navrhovat krajské samosprávě podpořit proces zavádění nových informačních technologií v blanenské nemocnici. Předpokládám, že půjde o jednotky milionů korun. Samozřejmě jako kraj investujeme i do krajských zařízení, která se nacházejí tady v Blansku, konkrétně listopadové zastupitelstvo schválilo využití prostředků z Evropské investiční banky mimo jiné i na zateplení blanenského gymnázia, které zřizuje kraj,“
uvedl na tiskové konferenci na závěr návštěvy Blanska hejtman Michal Hašek.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK