Tematický atlas Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj vydal již druhé vydání Tematického atlasu svého území.

První vydání z roku 2010 se setkalo s příznivým ohlasem nejen ve školách, ale i u široké veřejnosti. Atlas přispěl na základě získaných informací k rozšíření základních znalostí o našem kraji. Vedle Brna, druhého největšího města České republiky, kde žije skoro 400 tisíc obyvatel, jsou zde území osídlená velmi řídce. V kontrastu zde máme obhospodařovanou krajinu s vinohrady a kulturními památkami, cenná chráněná území přírody a naproti tomu průmyslové oblasti.

Druhé vydání svou koncepcí navazuje na úspěšné první vydání. Mapy byly aktualizovány s využitím dalších zdrojů dat o území kraje, zejména ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011, průzkumu realizovaného v obcích Jihomoravského kraje v roce 2013 a průzkumu zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2012. Na přípravě se významným způsobem podílela Krajská správa Českého statistického úřadu v Brně. V atlase se opět objevují všechna důležitá témata rozvoje kraje jako je vzdělávání, doprava, životní prostředí, zemědělství, průmysl, výzkum a vývoj, sociální péče, zdravotnictví, kultura a cestovní ruch. Protože si uvědomujeme, že pro pochopení současnosti musíme dobře znát i minulost, nově byla do atlasu zařazena i stránka mapující historii Jihomoravského kraje.

Atlas bude distribuován převážně do středních a základních škol s druhým stupněm vzdělávání v Jihomoravském kraji, záměrem je ho poskytnout také do obecních knihoven. Atlas je rovněž ke stažení ve verzi optimalizované pro použití na chytrých zobrazovacích zařízeních typu tablet na webovém portálu Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz  pod tématem „Mapy“.