Krajské zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2014

Jihomoravský kraj bude v roce 2014 hospodařit s částkou přibližně 5,9 miliardy korun. Rozhodlo o tom ve čtvrtek 19. prosince 2013 krajské zastupitelstvo, které schválilo rozpočet na příští rok.

Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2014 je sestaven tak, že zdroje kraje se rovnají výdajům. Počítá se s celkovými příjmy ve výši 5,3 miliardy korun a výdaji 5,9 miliardy korun. Financování rozdílu ve výši 630 milionů korun bude kraj realizovat z prostředků Evropské investiční banky a z úspor kraje z minulých let.

Jednou z hlavních priorit krajského rozpočtu je oblast dopravy, ta činí 38 procent krajského rozpočtu. Jihomoravský kraj hodlá též v příštím roce zachovat tradiční dotační programy v nejrůznějších oblastech – například v kultuře, ve volnočasových aktivitách dětí a mládeže, v oblasti zemědělství zachová podporu včelařům a také Vinařskému fondu. V oblasti regionálního rozvoje tvoří největší položky podpora vědy, výzkumu a inovací. „Jde o konzervativní rozpočet, stejně jako loni nepočítáme s optimistickými odhady příjmů, jak nám je předložilo ministerstvo financí. Priority rozpočtu odpovídají preferencím občanů kraje, kteří vyjádřili své připomínky v rámci projektu Váš kraj, Váš rozpočet. Oceňuji věcnou rozpravu při projednávání rozpočtu. Jako hejtman jsem rád, že kraj má schválený svůj rozpočet na příští rok a že pro něj hlasovala i opozice, členové KSČM a TOP 09. Myslím si, že je to pro občany jižní Moravy ta nejlepší zpráva,“ uvedl hejtman Michal Hašek. Hejtman při této příležitosti ocenil úroveň koaliční spolupráci ČSSD a KDU-ČSL. Náměstek hejtmana Stanislav Juránek zdůraznil prorůstový charakter rozpočtu. „V rámci školství máme položku, kterou nemá žádný jiný kraj. Částkou více než 21 milionů korun na krytí přímých výdajů na vzdělávání překlenujeme dobu do školního roku 2017/2018, kdy se snižuje počet žáků středních škol, abychom neměli oslabený pedagogický sbor a udrželi kvalitu vyučování,“ řekl náměstek Juránek.

Zastupitelstvo rovněž vzalo na vědomí organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby na území kraje v roce 2014. Ta bude na území kraje zajišťována stávajícími poskytovateli. Lékařská pohotovostní služba tak bude probíhat téměř stejným způsobem jako v roce 2013. V rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2014 je pro úhrady nákladů lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby a prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení, vyjma prohlídek těl zemřelých v okresech Brno-město a Brno-venkov, vyčleněna částka 36,422 milionu korun, pro okresy Brno-město a Brno-venkov je na prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení vyčleněna částka 520 tisíc korun. Pro dotace obcím s rozšířenou působností na zajištění lékařské pohotovostní služby rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2014 počítá s částkou 1,9 milionu korun.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK