Hejtman besedoval se studenty

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se v úterý dne 17. prosince 2013 v brněnské budově krajského úřadu setkal se studenty Gymnázia Brno, Vídeňská 47.

Studenti se v diskusi s hejtmanem Michalem Haškem a členem krajského zastupitelstva Zdeňkem Dufkem dozvěděli podrobnosti o fungování Jihomoravského kraje a krajského úřadu. V průběhu dne měli studenti možnost navštívit zastupitelský sál, zasedací místnost Rady JMK i pracovnu hejtmana.

Gymnázium Brno, Vídeňská 47 je střední škola zřizovaná Jihomoravským krajem. Jako jediné gymnázium v ČR nabízí uchazečům o studium školní vzdělávací program zaměřený na programování. Ve školním roce 2012/13 oslavilo gymnázium 55. výročí svého založení. Název gymnázium začal být používán od roku 1968. Za 55 let prošlo třídami této školy více než 8 000 absolventů. 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK