Silnice Tišnov – Hradčany – Čebín dostane nový povrch

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek v pátek 13. prosince 2013 na Obecním úřadě v Hradčanech podepsal smlouvu o udělení dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod na projekt „ II/385 Tišnov-Hradčany-Čebín“.

Jde o rekonstrukci silnice II. třídy II/385 v úseku od Tišnova (od stávajícího mostu přes řeku Svratku) po křižovatku se silnicí III/37913. Celková délka rekonstruovaných silnic je 4,097 km. Stavba zahrnuje tyto úseky: II/385 Tišnov – Hradčany, II/385 Hradčany-průtah I. stavba, II/385 Hradčany – Čebín, II/385 Hradčany – Čebín, most 385-008, II/385 most 385-008 – Čebín.
Silnice představuje významný krajský tah, spojující regionální centra Brno, Kuřim, Tišnov a Kraj Vysočina. Celkové náklady projektu představují 107,37 mil. korun, výše dotace činí 82,25 mil. korun. Rekonstrukce silnice v průtahu obcí Hradčany bude koordinována s výstavbou splaškové kanalizace, kterou zajišťuje Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK