Informace č.j.: JMK 65604/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
                Čj.:                                         SpZn.:                                   Vyřizuje/linka                          Brno
JMK 65604/2007                   S-JMK 65604/2007 OKP                  Mgr. Doleželová/541651213           1. 6. 2007                                             
 
 
„Materiály k 112 RJMK bod 6 včetně příloh Cesta ing. arch. Procházkové do Rakouska“ - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
 
dne 19. 5. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – Materiály k 112 RJMK bod 6 včetně příloh Cesta ing. arch. Procházkové do Rakouska“(dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte: „žádáme o zaslání kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 6
na 112. zasedání RJMK – viz níže.
“.
 
V příloze Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., předáváme Vámi požadované informace, tedy kompletní materiál předložený k bodu 6  na 112. schůzi Rady Jihomoravského kraje, a to titulní list (viz dikce Žádosti „tzv. košilka“), důvodovou zprávu a přílohu č. 1 předmětného materiálu, kterou je odpověď na žádost Vašeho občanského sdružení o poskytnutí informace s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – 109 RJMK – Cesta ing. arch. Procházkové do Rakouska“.
 
Není předávána příloha č. 2 materiálu, kterou je žádost Vašeho občanského sdružení o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – 109 RJMK – Cesta ing. arch. Procházkové do Rakouska“, kterou tudíž máte prokazatelně k dispozici.
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního                  
                                                     
 
 
Přílohy: dle textu (3 A4 oboustranné)