Jednala Rada Asociace krajů ČR

Poslední Rada Asociace krajů ČR v roce 2013 se konala v úterý 10. prosince 2013 v Praze v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Jednání rady se věnovalo nejen standardní agendě, schvalování závěrů komisí při Radě AKČR, ale aktuálně se věnovalo i „dohodě o partnerství“, tedy dalšímu osudu operačních programů a způsobu, jakým budou v následujících letech čerpány evropské prostředky pro rozvoj krajů.
Rada Asociace krajů ČR (AKČR) se rozhodla na základě informací o vývoji situace svolat mimořádné pracovní jednání rady začátkem roku 2014, kde se ujasní priority krajů a postoj k dalšímu jednání s vládou v této věci. Z jednání dále vyplynulo, že kraje jsou připraveny pomoci zachránit nevyčerpané evropské finanční prostředky ve výši 10 miliard Kč z tematických operačních programů. Chystají například projekty na rekonstrukci silnic II. a III. tříd případně projekty s vazbou na životní prostředí.
Hostem jednání Rady byl předseda vlády v demisi Jiří Rusnok. „Musím poděkovat jménem Rady Asociace krajů České republiky prostřednictvím pana premiéra jeho vládě za konstruktivní přístup ke krajským reprezentacím a za změnu kursu ve spolupráci vlády s AKČR“, řekl v průběhu jednání předseda AKČR Michal Hašek.
Předseda vlády v průběhu jednání seznámil přítomné hejtmany s tím, co tato vláda ještě v současnosti může pro kraje udělat. Zároveň ale upozornil na reálné možnosti, které tato vláda má a jaké v jaké míře ještě může hejtmanům a jejich krajům vyjít vstříc.
Předseda vlády Jiří Rusnok zmínil mimo jiné pomoc krajům s financováním regionální železniční dopravy včetně inflačního navýšení. Slíbil pomoc krajským nemocnicím. Za problém, který bude muset dořešit budoucí vláda, označil financování sociálních služeb.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMK