Jihomoravský kraj chce v příštím roce hospodařit s částkou přibližně 5,9 miliardy korun

Vedení Jihomoravského kraje představilo na tiskové konferenci 9. prosince 2013 návrh rozpočtu kraje na rok 2014. Rozpočet je sestaven tak, že zdroje kraje se rovnají výdajům.

Návrh krajského rozpočtu na rok 2014 počítá s celkovými příjmy ve výši 5,3 miliardy korun a výdaji 5,9 miliardy korun. Financování rozdílu ve výši 630 milionů korun bude kraj realizovat z prostředků Evropské investiční banky a z úspor kraje z minulých let. V této souvislosti hejtman Michal Hašek ocenil například zavedení centrálních nákupů. „Ukázalo se, že jsme dokázali ušetřit například na nákupu energií. Mnohem lépe také organizujeme výběrová řízení na stavby silnic, v rámci kterých dosahujeme úspor ve výši 30 až 35 procent oproti cenám, které předpokládali projektanti. Dobré hospodaření kraje potvrzuje rating Aa1.cz udělený agenturou Moody’s. Rating zohlednil zejména konzervativní přístup kraje k řízení rozpočtu, který umožňuje udržovat vyrovnané hospodaření a dobře zvládnutelnou dluhovou službu kraje,“ řekl Michal Hašek. Jak dále konstatoval, všechny krajské rozpočty v posledních dvou letech negativně ovlivnilo rozhodnutí minulé Nečasovy vlády, které fakticky snížilo daňové příjmy pro kraje. „Struktura krajských rozpočtů je pouze z jedné třetiny kryta daňovými výnosy a ty pan ministr Kalousek krajům v minulých letech ještě snížil. Dvě třetiny pak jsou takzvané transfery, tedy nejrůznější dotace z centrální vlády. S nadsázkou řečeno – když se nějaký z ministrů špatně vyspí a rozhodne se, že teď nebude něco krajům financovat, tak kraje o takovou částku mohou přijít, tak jednoduché to bohužel je. Jihomoravský kraj a Asociace krajů ČR tedy bude žádat novou vládu o jednání ve věci financování krajů. A půjde nám o to, aby se zvýšil podíl krajů na výnosech z rozpočtového určení daní,“ uvedl jihomoravský hejtman.

Jednou z hlavních priorit krajského rozpočtu je oblast dopravy, ta činí 38 procent krajského rozpočtu. „Znamená to, že budeme opět financovat významné opravy silnic II. a III. třídy. Dále také zajistíme fungování Integrovaného dopravního systému, zde financujeme regionální železnici i autobusovou dopravu. Z dalších významných činností chci zdůraznit vzdělávání a školské služby, včetně financování volného času dětí a mládeže. Kraj totiž zřizuje téměř 200 příspěvkových organizací v oblasti školství. Stejně tak zřizujeme nemocnice a zdravotnická zařízení v oblasti zdravotnictví a téměř tři desítky organizací v oblasti sociální péče. Ty všechny musíme v příštím roce zafinancovat,“ řekl Michal Hašek.

Jihomoravský kraj hodlá též v příštím roce zachovat tradiční dotační programy v nejrůznějších oblastech – například v kultuře, ve volnočasových aktivitách dětí a mládeže, v oblasti zemědělství zachová podporu včelařům a také Vinařskému fondu. „Pro mě jako hejtmana je důležité, že myslíme na integrovaný záchranný systém. Jižní Morava i přes rozpočtovou krizi zůstává mezi kraji lídrem v podpoře dobrovolných hasičů. V příštím roce je v návrhu rozpočtu vyčleněno 30 milionů korun pro dobrovolné hasiče, šest milionů korun pro profesionální hasiče a policii, jedním milionem korun pamatujeme na vodní záchranáře. Dotačních titulů je několik desítek a my se snažíme zachovat ty, které nemají paralelu. To znamená, kde by nezisková organizace neměla možnost žádat jinde – třeba z prostředků Evropské unie nebo státu -, tak tam se Jihomoravský kraj i v současné těžké rozpočtové situaci bude takové programy snažit podpořit. Návrh rozpočtu je v souladu s preferencemi občanů, kteří se letos zapojili do projektu Váš kraj, Váš rozpočet. K prioritám 451 obyvatel jižní Moravy, kteří sdělili své podněty, patří doprava a dopravní obslužnost, školství a tělovýchova a zdravotnictví," dodal Michal Hašek.

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek upozornil na skutečnost, že některé dotační tituly pro rok 2014 v oblasti školství byly vyhlášeny už v závěru letošního roku. „Celkový objem podpory činí 45 milionů korun. V rozpočtu je také položka více než 21 milionů korun na krytí přímých výdajů na vzdělávání. Chceme překlenout dobu do školního roku 2017/2018, kdy se snižuje počet žáků středních škol, abychom neměli oslabený pedagogický sbor a udrželi kvalitu vyučování, jinak bychom museli propustit více než sto učitelů,“ uvedl náměstek Juránek.

V oblasti regionálního rozvoje tvoří největší položky podpora vědy, výzkumu a inovací. „Zůstávají rovněž klasické dotační programy, podpoříme například vinohradníky, včelaře,“ uvedl náměstek hejtmana Václav Božek. Jak dodal, důležitá je podpora začínajícím podnikatelům umožňující vznik nových živností v hospodářsky slabších mikroregionech. V oblasti kultury kraj nezapomíná na podporu institucím působícím v Brně a akcím, které se v jihomoravské metropoli konají.

Náměstek hejtmana Roman Celý zdůraznil, že kraj nekrátí výši dotací na hospodaření v lesích a v oblasti vodního hospodářství, pokračuje také péče o přírodní rezervace a přírodní památky. „Podařilo se navýšit dotace v oblasti sociálních služeb, rozšiřujeme systém víceletého financování a dáváme tak organizacím jistotu. Počítáme rovněž s širším použitím slevových karet v rámci Rodinných pasů a Senior pasů,“ řekl náměstek Roman Celý.

"Prioritou je pro jižní Moravu doprava. Příspěvek na tuto kapitolu se nekrátí, naopak bude velmi mírně přidáno. Dopravní obslužnost integrovaného systému tak zůstane zachovaná," řekl náměstek hejtmana Zdeněk Pavlík. Některé spoje se podle něj přesunou z méně vytížených tras na jiná místa. V oblasti dopravy má kraj naplánováno 45 projektů financovaných z úvěru Evropské investiční banky.

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bude rozpočet schvalovat 19. prosince letošního roku. Kompletní návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2014 je zveřejněn na http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=219793&TypeID=2 .

Prezentace rozpočtu ZDE (ppt, 1,4 MB).

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK