Jednání krajské tripartity

Náměstek hejtmana Václav Božek a další představitelé kraje se v brněnském sídle krajského úřadu ve čtvrtek 5. prosince 2013 zúčastnili jednání Rady hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje (RHSD).

Hlavním tématem jednání byl návrh rozpočtu Jihomoravského kraje (JMK) na rok 2014, který před několika dny schválila Rada JMK. Rozpočet je sestaven tak, že zdroje kraje se rovnají výdajům - celkové příjmy činí 5 301,9 milionu korun, výdaje pak 5 933,3 milionu korun. Rozdíl mezi těmito částkami činí zapojení úspor z minulých let a úvěr od Evropské investiční banky – prioritou nového rozpočtu je přitom financování základních kompetencí kraje. Přítomní se na čtvrteční tripartitě v dalším průběhu seznámili též s projektem rozvoje sociálního dialogu v oblasti obchodu a cestovního ruchu a s aktuální situací na jihomoravském trhu práce.

Rada hospodářské a sociální dohody JMK (takzvaná tripartita) byla před 11 lety založena jako dobrovolný dohadovací a iniciativní orgán pro tripartitní vyjednávání, jejímž cílem je dosáhnout shody v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje regionu. Partnery v RHSD jsou zastupitelstvo kraje, odborové svazy a zaměstnavatelské a podnikatelské svazy.

foto JMKfoto JMKfoto JMK