Dotazníkové šetření spokojenosti

V prvním prosincovém týdnu probíhá v obou budovách Krajského úřad Jihomoravského kraje anonymní dotazníkové šetření spokojenosti. To pomáhá při identifikaci oblastí, v nichž občané vnímají rezervy v práci úřadu.

Vyplněné odpovědi budou zpracovány a následně vyhodnoceny. Poté budou navržena opatření v oblastech, jež budou občany hodnoceny jako ty, ve kterých se krajský úřad může zlepšit. Výsledky i navržená opatření budou zveřejněna na webových stránkách Jihomoravského kraje.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK