V Brně začala velká výstava o Pobaltí

Kulturu a historii pobaltských zemí přibližuje rozsáhlý výstavní celek Moravského zemského muzea nazvaný Svět tajemných Baltů. Vernisáže v úterý 3. prosince 2013 se zúčastnil náměstek hejtmana Václav Božek.

V brněnském Paláci šlechtičen najdou návštěvníci dva tisíce exponátů, většina z nich je vystavena u nás poprvé. Kurátoři si zvláště všímají vazeb střední Evropy s Pobaltím, tedy dnešní Litvou, Lotyšskem, Estonskem a severním Polskem.
Na přípravě projektu se podílelo 35 institucí včetně deseti zahraničních. Tematicky je projekt rozdělen do dvou samostatných výstav. První, nazvaná Pobaltí před Balty, se věnuje prehistorickému období od prvních stop lidského osídlení po dobu bronzovou. Druhá část, zaměřená na dějiny od 5. do 16. století, nese název Od svatého Vojtěcha po Jagellonce.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK