Krajská rada jednomyslně schválila návrh rozpočtu kraje na rok 2014

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi v pondělí 2. prosince 2013 jednomyslně schválila návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2014. Rozpočet je sestaven tak, že zdroje kraje se rovnají výdajům.

„Návrh rozpočtu vychází z ekonomické reality, celkové příjmy činí 5 301,9 milionů korun, výdaje pak 5 933,3 milionů korun. Rozdíl mezi těmito částkami činí zapojení úspor z minulých let – ušetřili jsme například při společných nákupech energií a výběrových řízeních na dopravní stavby, budeme rovněž čerpat úvěr od Evropské investiční banky. Prioritou pro nás je financování základních kompetencí kraje – tedy doprava, nemocnice, školy či domovy důchodců,“ uvedl předseda Finančního výboru Zastupitelstva JMK Roman Hanák.

Kompletní návrh rozpočtu Jihomoravského kraje včetně vyhodnocení projektu „Váš kraj, Váš rozpočet“ bude zveřejněn na webu Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz  .
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK