foto 1 foto 2

Krajský úřad Jihomoravského kraje a společenská odpovědnost jako součást řízení organizace

 

V roce 2017 proběhl na Krajském úřadě Jihomoravského kraje certifikační audit systému managementu společenské odpovědnosti dle normy ČSN 01 0391 Systém managementu společenské odpovědnosti organizací. Tento certifikát byl po uplynutí platnosti obnoven v roce 2020 na další tříleté období.

 

Získaný certifikát dokládá naplnění požadavků pro správné nastavení a uplatňování principů společenské odpovědnosti v každodenním fungování krajského úřadu a současně závazek k neustálému zlepšování se v této oblasti.

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje se stal prvním krajským úřadem a organizací veřejné správy vůbec, který měl systém managementu společenské odpovědnosti od roku 2013 certifikován.

 

V oblasti šíření myšlenek konceptu společenské odpovědnosti chce jít krajský úřad ostatním úřadům a organizacím veřejné správy příkladem a o své odpovědnosti vůči veřejnosti každoročně informovat prostřednictvím Zprávy o společenské odpovědnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje.