foto 1 foto 2

Krajský úřad Jihomoravského kraje a společenská odpovědnost jako součást řízení organizace

 

V roce 2017 proběhl na Krajském úřadě Jihomoravského kraje certifikační audit systému managementu společenské odpovědnosti dle ČSN 01 0391: 2013 Systém managementu společenské odpovědnosti organizací.

 

Získaný certifikát dokládá naplnění požadavků pro správné nastavení a uplatňování principů společenské odpovědnosti v každodenním fungování krajského úřadu a současně závazek k neustálému zlepšování se v této oblasti.

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje se stal prvním a současně jediným krajským úřadem a organizací veřejné správy vůbec, který má systém managementu společenské odpovědnosti od roku 2013 certifikován.

 

V oblasti šíření myšlenek konceptu společenské odpovědnosti chce jít krajský úřad ostatním úřadům a organizacím veřejné správy příkladem a o své odpovědnosti vůči veřejnosti každoročně informovat prostřednictvím Zprávy o společenské odpovědnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje.