Dotazníkové šetření spokojenosti 2. – 6. prosince 2013

Krajský úřad Jihomoravského kraje usiluje o poskytování kvalitních služeb svým klientům, proto využívá (a to již od roku 2007) anonymní dotazníkové šetření spokojenosti, které pomáhá při identifikaci oblastí, v nichž občané vnímají rezervy v práci úřadu.

Letos se dotazníkové šetření koná od pondělí 2. prosince v dopoledních hodinách 9:00 – 11:00 a v odpoledních hodinách 13:30 - 15:30 (pondělí a středa) a 13:00 - 15:00 (úterý a čtvrtek), v obou budovách KrÚ JMK v Brně, tedy na Žerotínově náměstí 3/5 a v Administrativním a školicím centru JMK, Cejl 73. V pátek 6. prosince bude šetření probíhat v dopoledních hodinách, a to od 9:00 do 11:00 na Žerotínově náměstí.

Pokud tedy v těchto dnech navštívíte náš krajský úřad, budete s největší pravděpodobností osloveni pracovnicemi/pracovníky úřadu a požádáni o vyplnění velmi stručného anonymního dotazníku. Všechny Vaše odpovědi budou zpracovány a hromadně vyhodnoceny. Poté budou navržena opatření v oblastech, jež budou občany hodnoceny jako ty, ve kterých se krajský úřad může zlepšit. S výsledky i navrženými opatřeními budete seznámeni na webových stránkách Jihomoravského kraje.

Předem mnohokrát děkujeme za případné zapojení.