Lékařskou pohotovostní službu na jihu Moravy budou zajišťovat stávající poskytovatelé

Organizací a zajištěním lékařské pohotovostní služby v Jihomoravském kraji v roce 2014 se zabývala krajská rada na svém jednání 28. listopadu 2013.

Jak uvedl na následné tiskové konferenci náměstek hejtmana Stanislav Juránek, pokračuje se ve všech dohodách, které existují. „Materiál, který rada doporučila krajskému zastupitelstvu vzít na vědomí, navrhuje zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2014 stávajícími poskytovateli. Lékařská pohotovostní služba tak bude probíhat téměř stejným způsobem jako v roce 2013. Snažíme se vždy hledat míru potřebnosti a shodu s jednotlivými zastupitelstvy měst a obcí,“ uvedl náměstek Juránek.
V návrhu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2014 je pro úhrady nákladů lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby a prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení, vyjma prohlídek těl zemřelých v okresech Brno-město a Brno-venkov, vyčleněna částka 36,422 milionů korun, pro okresy Brno-město a Brno-venkov je na prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení vyčleněna částka 520 tisíc korun. Pro dotace obcím s rozšířenou působností na zajištění lékařské pohotovostní služby návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2014 počítá s částkou 1,9 milionů korun.
Rada Jihomoravského kraje rovněž mj. schválila účast kraje na mezinárodním potravinářském veletrhu SALIMA 2014 investiční záměr Nemocnice TGM Hodonín na nákup sanitního vozidla a doporučila schválit „Pracovní program na roky 2014 – 2017“ k Dohodě o spolupráci mezi Spolkovou zemí Dolní Rakousko a kraji Jihomoravským, Jihočeským a Vysočinou. „Pokračuje zejména výměna studentů v příhraničních oblastech a spolupráce v protipovodňové ochraně,“ dodal náměstek Juránek.
Radní Marek Šlapal informoval o jmenování nového ředitele příspěvkové organizace Zámek Břežany, kterým se od 1. února 2014 stal Vít Janků. „Rada také schválila dar 50 tisíc korun pro Centrum sociálních služeb v Brně. Tato částka bude využita na provoz služeb pro osoby bez přístřeší. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám v zimních měsících je o tyto sociální služby zvýšený zájem a jsou poskytovány vyššímu počtu uživatelů, než je tomu po zbytek kalendářního roku,“ konstatoval radní Šlapal.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK