Konference Napříč generacemi

V Brně se ve středu 27. listopadu 2013 uskutečnila konference nazvaná Napříč generacemi. Akce, kterou pořádalo Centrum pro rodinu a sociální péči, se za Jihomoravský kraj zúčastnil náměstek hejtmana Roman Celý.

V rámci konference brněnské Centrum pro rodinu a sociální péči představilo odborné i laické veřejnosti směřování projektu Trojlístek, který je zaměřený na zprostředkování „náhradních“ babiček. Hlavním cílem projektu je podpora a pomoc dvěma cílovým skupinám - rodinám s dětmi, které nemají, nebo jen zřídkakdy vidí vlastní babičku (nejčastěji z důvodu velké vzdálenosti), a dále ženám zralého věku, které bývají osamělé, mají životní zkušenosti s výchovou a současně cítí potřebu pomáhat, být užitečné. Přítomní byli též seznámeni s pětiletým fungováním sítě KLASu (Klubu aktivních seniorů).

Centrum pro rodinu a sociální péči bylo založeno v roce 1992 Biskupstvím brněnským. V průběhu 21 let prošlo programy organizace nejméně 56 tisíc účastníků. Nejčastěji šlo o maminky s dětmi, seniory a zájemce o lektorství. Aktivity pro veřejnost absolvovalo přibližně 42 tisíc lidí. V průběhu let se jeho nabídka ustálila na cca 25 pravidelných programech zajišťovaných 24 zaměstnanci a 90 externími spolupracovníky a lektory.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK