Cena za protikorupční portál pro jihomoravský krajský úřad

Krajský úřad Jihomoravského kraje (JMK) obdržel začátkem tohoto týdne v Praze významné ocenění v rámci krajských projektů v oblasti eGovernmentu. Za svůj projekt protikorupčního portálu získal ocenění za 1. místo v kategorii projekty krajů.

V letošním roce Jihomoravský kraj přihlásil tři své projekty. První se týkal krajského Cykloportálu, který získal již různá ocenění a je stále inovován a doplňován o řadu nových funkcionalit. Druhý projekt je z oblasti územního plánování. Jde o trvale rozvíjený Portál územního plánování, který je zejména mezi obcemi velmi oblíben, protože z něj čerpají velmi cenné informace. Letos byl doplněn v rámci projektu z Regionálního operačního programu o nástroje územně analytických podkladů. Jako třetí projekt byl přihlášen projekt Protikorupční portál – profil zadavatele. Tento projekt nejen naplňuje legislativní požadavky na plnou informovanost dle zákona o veřejných zakázkách, ale zejména umožňuje této povinnosti dostát zřizovaným organizacím JMK a dále i těm organizacím, kde má JMK finanční spoluúčast. Právě snaha o informovanost a otevřenost výběrových řízení byla oceněna při hodnocení a současně jako jedno z mnoha protikorupčních opatření, které realizuje Jihomoravský kraj. Pro svoji inovativnost a jedinečnost ve veřejné správě i v rámci krajů ČR získal tento projekt 1. místo v kategorii krajských projektů.

Každoroční vyhlašování cen v oblasti elektronizace veřejné správy je společnou akcí magazínu Egovernment a poradenské společnosti KPMG Česká republika. Jejím cílem je shromáždit a prezentovat ty nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy. Pořadatelé soutěže, která se uskutečnila již poosmé, letos vyhlásili celkem čtyři kategorie: centrální projekty, projekty krajů, projekty měst (městských částí) a projekty obcí.

Vítězný projekt Jihomoravského kraje zde: www.krajbezkorupce.cz .

Diplom ZDE (pdf, 547 kB). 

foto JMKfoto JMKfoto JMK