Seminář řešil otázku, jak bude vypadat dotační politika po roce 2013

Pod záštitou Jihomoravského kraje se v úterý 26. listopadu 2013 v Brně uskutečnil seminář „Dotace pro obce v novém rozpočtovém období“. Účastníky akce, která řešila otázku, jak bude vypadat dotační politika po roce 2013, pozdravil náměstek hejtmana Roman Celý.

Setkání se zúčastnili především zástupci městských a obecních úřadů. V jeho průběhu zazněly příspěvky například k tématu Integrovaného operačního programu 2014 – 2020 jako nástupci Regionálního operačního programu nebo k organizaci veřejných zakázek z pohledu novely příslušného zákona.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK