Předány Ceny Jihomoravského kraje

V prostorách hodonínského sálu Evropa byly v neděli 24. listopadu 2013 slavnostně uděleny Ceny Jihomoravského kraje. Ocenění letošním laureátům předal během slavnostního večera hejtman Michal Hašek.

Hejtman Hašek zdůraznil skutečnost, že se udílení Cen Jihomoravského kraje koná již po desáté – navíc se letošní jubilejní slavnostní akt koná v závěru roku velkého moravského jubilea 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu. "Jsem velmi rád, že po roce mohu opět předat Cenu Jihomoravského kraje významným osobnostem z nejrůznějších oblastí lidské činnosti od historických věd přes vrcholový sport po kulturu. I přesto mají jedno společné – ve svém životě a ve své práci dokázaly věnovat svůj talent, píli i schopnost vzdát se vlastního pohodlí ve prospěch jiných. V předcházejících letech toto ocenění převzalo osmdesát osobností – některé už nejsou mezi námi – připomenu například světově uznávaného šlechtitele chryzantém Jana Dvořáka, mikulovského probošta Stanislava Krátkého, herce Erika Parduse, nestora naší energetiky Jiřího Braunera nebo básníka Zdeňka Rotrekla,“ uvedl Michal Hašek.

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje udělilo Cenu Jihomoravského kraje v roce 2013 následujícím osobnostem za přínos v těchto oblastech:

Historické vědy - František Hejl

Osobnost, jejíž dílo a činnost výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu - Josef Válka

Rozvoj vědecké spolupráce mezi Rakouskem a Českou republikou - Jiří Malíř

Za šíření dobrého jména a věhlasu Jihomoravského kraje v zahraničí a občanskou statečnost při hájení lidských práv a hodnot krásy a svobody - Reiner Kunze

Folklor - Marie Pachtová

Folklor - Zdeňka Rotreklová

Archeologie - Jiří Pajer

Umění - Eva Šlapanská

Mezilidské vztahy - Květoslava Klímová

Hudba - Hana a Petr Ulrychovi

Hudba - Erik Knirsch

Práce s mládeží - František Pospíšil

Vrcholový sport - Vítězslav Veselý

Celoživotní přínos v oblasti sportu - Ivo Mrázek

Celoživotní přínos v oblasti sportu - Jan Smolík

Za záchranu lidského života - Květoslava Krejčířová

Za hrdinský čin - Jan Usnul (in memoriam)

Profily držitelů Cen JMK ZDE (doc, 61 kB).
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK