Nový systém výjezdů záchranářů funguje bez problémů

Vyhodnocením funkčnosti aktualizované koncepce zabezpečení zdravotnické záchranné služby se zabývalo zasedání jihomoravského zastupitelstva 21. listopadu 2013.

Zdravotnická záchranná služba JMK na základě úkolu z minulého zasedání krajského zastupitelstva analyzovala nový systém zabezpečení zdravotnické záchranné služby v Jihomoravském kraji za období srpen až říjen 2013. „Změna spočívá v tom, že ne na každém výjezdu je ve vozidle také lékař. Máme vysoce kvalifikované záchranáře, a tam, kde je to po vyhodnocení situace zapotřebí, vyráží zároveň lékař. Po třech měsících fungování nového systému bylo celkově zhruba 22 tisíc výjezdů, což je přibližně o tisíc více než ve stejném období roku 2012. Co je důležité, poklesl přitom počet výjezdů lékařů z 9 300 v loňském roce na necelých 8 tisíc. Jezdí přitom ke všem zásadním věcem. V žádném případě se nestalo, že by nedorazil lékař tam, kde byl nutný. Ukazuje to, že šetříme čas a kapacity. K tomuto kroku bylo nutné přistoupit vzhledem k nové legislativě Evropské unie. Byl omezen počet možných přesčasových služeb v situaci, kdy máme nedostatek lékařů. Jako hejtman konstatuji, že zdravotnická záchranná služba na základě této analýzy funguje na jižní Moravě velmi dobře, umí vždy a všude zajistit lékařskou péči v souladu se zákonem. To je to nejdůležitější ujištění pro veřejnost Jihomoravského kraje. Samozřejmě budeme analyzovat dále, srovnávat ekonomická data, budeme řešit, jak vypadá situace v jednotlivých výjezdových stanovištích a komunikovat se samosprávou obcí,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek. Jak uvedl ředitel ZZS JMK Milan Klusák, kdyby se k uvedené změně nepřikročilo, v příštím roce by nastaly významné problémy v samotném zajištění zdravotnické záchranné služby.

Zastupitelstvo schválilo navýšení úvěru od Evropské investiční banky

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 21. listopadu 2013 schválilo návrh na uzavření Smlouvy o financování mezi Evropskou investiční bankou a Jihomoravským krajem na financování Projektu regionální infrastruktury Jihomoravského kraje II - B ve výši 300 milionů korun a čerpání úvěru od Evropské investiční banky do této výše.

Záměr navýšení úvěrového rámce v rámci Smlouvy o financování mezi Evropskou investiční bankou a Jihomoravským krajem ze dne 25. listopadu 2009 o částku 300 milionů korun na 2 300 milionů korun schválilo krajské zastupitelstvo již v dubnu letošního roku. Poté krajská rada schválila seznam akcí financovaných z nového úvěrového rámce. Tento seznam zastupitelstvo dnes vzalo na vědomí - jedná se o akce financované z Operačního programu životního prostředí v oblasti školství a zdravotnictví, dále akce financované z Regionálního operačního programu v oblasti dopravy realizované příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic JMK a jednu akci v oblasti zdravotnictví realizovanou v rámci Programu rozvoje kraje.

Seznam akcí financovaných z nového úvěrového rámce včetně celkových nákladů a výše použití úvěrových prostředků je uveden ZDE (xls, 58,5 kB). Tento seznam se může průběžně měnit, v závislosti na průběhu realizace jednotlivých akcí, a to včetně celkových nákladů a použití úvěrových prostředků. Veškeré tyto změny bude schvalovat krajská rada.

Humanitární dar na pomoc Filipínské republice

Zastupitelstvo Jihomoravské kraje na svém jednání 21. listopadu 2013 schválilo poskytnutí peněžitého daru ve výši 200 000 korun Charitě Česká republika na zajištění humanitární pomoci Filipínské republice postižené ničivým tajfunem Haiyan.

Dne 8. listopadu 2013 zasáhl několik filipínských ostrovů tajfun Haiyan. Své domovy muselo opustit 600 000 lidí. Pomoc potřebuje přes 9,5 milionu lidí z více než devíti provincií. Humanitární pomoc nabídla řada organizací a států, mezi nimi i Česká republika. Jihomoravský kraj se k této pomoci připojuje finančním příspěvkem ve výši 200 tisíc korun.

Prohlášení hejtmana Michala Haška

„Velmi oceňuji, že dnes nepadl ze strany ODS návrh na odvolání hejtmana Jihomoravského kraje, že ODS odpískala tento nápad svého regionálního šéfa Jiřího Kadrnky. Byl to nápad, který by znamenal zanesení politikaření do práce krajského zastupitelstva. ODS fakticky couvla s návrhem na odvolání hejtmana především proto, že žádný jiný politický klub nebyl toto připraven podpořit. ODS disponuje pěti hlasy z 65. Bylo evidentní, že by s tím návrhem byla okamžitě poražena už při samotném návrhu o zařazení do programu schůze zastupitelstva. Dnes ubezpečím zástupce klubu ODS, že stále platí můj příslib, že nebudu dlouhodobě kumulovat funkci hejtmana a poslance. Jak jsem uvedl dříve, rozhodnu se po ustavení Poslanecké sněmovny a nové vlády. Nehodlám plně využít šestiměsíční lhůty, kterou stanovila sociální demokracie. Nicméně uvedl jsem ji, aby bylo jasno, že všichni hejtmani, kteří byli zvoleni za poslance, mají na rozmyšlení až šest měsíců. Myslím si, že ustavení nové sněmovny a nové vlády proběhne dříve než za šest měsíců a já poté sdělím své finální rozhodnutí. Jsem rád, že dnes zvítězil zdravý rozum a pokračuji i v následujících dnech a týdnech ve funkci jihomoravského hejtmana.“

JUDr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK