Hejtman Michal Hašek jednal s vedením Tišnova

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek ve středu 20. listopadu 2013 jednal s vedením města Tišnova.

V rámci jednání spolu se starostou Janem Schneiderem podepsal smlouvu o udělení dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod na projekt Modernizace výuky a zvyšování kvality odborného vzdělávání na ZŠ Smíškova v Tišnově.
Projekt řeší modernizaci výuky na této základní škole s ohledem na trendy vizualizace výuky a zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky a vybavení odborných učeben, které byly dosud na škole nedostupné. Jedná se o nástavbu a přístavbu 12 učeben, z nichž bude 7 odborných, 5 kmenových a 5 kabinetů. Učebny budou vybaveny potřebnými výukovými pomůckami dle odbornosti tříd, multimediální učebna zaměřená na různé formy výuky bude vybavena pódiem, audiovizuální technikou, knihovnou a interaktivní tabulí s projektorem.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK