Jihomoravský krajský úřad opakovaně obhájil certifikát ISO 9001

Krajský úřad Jihomoravského kraje se neustále snaží zlepšovat služby poskytované svým klientům – občanům, obcím, příspěvkovým organizacím a jiným. Výsledky této snahy potvrdil úspěšný recertifikační audit nastavení systému řízení kvality dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001.

Audit certifikovaných oblastí, který provedla společnost Qualiform a.s., proběhl ve dnech 11. a 12. 11. 2013 na dvou odborech Krajského úřadu – odbor kancelář ředitelky a odbor regionálního rozvoje.

Dokladem o shodě systému řízení kvality s každodenní praxí krajského úřadu je certifikát, který byl ředitelce úřadu Věře Vojáčkové, slavnostně předán 19. 11. 2013 při příležitosti Konference Společenské odpovědnosti spolupořádané krajským úřadem.

Krajský úřad Jihomoravského kraje je doposud jediným krajským úřadem v České republice s certifikovaným systém řízení kvality v souladu s kritérii normy ISO 9001.
foto JMK