Krajský úřad uspořádal konferenci o společenské odpovědnosti

V úterý 19. listopadu 2013 se v prostorách Administrativního a školicího střediska Cejl v Brně uskutečnil historicky první ročník konference na téma „Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy“.

Konference, pořádaná Jihomoravským krajem a společností Qualiform, a. s., je vyústěním dlouhodobé snahy chovat se odpovědně vůči svému okolí, kterou krajský úřad v listopadu 2013 potvrdil certifikací systému managementu společenské odpovědnosti. Krajský úřad se tak stal prvním úřadem v ČR, který má systém společenské odpovědnosti certifikován. Myšlenkou konference bylo ukázat, že společenská odpovědnost, není výhradní doménou podnikatelských subjektů, ale je možno ji úspěšně aplikovat i ve veřejné správě.

Konference byla zahájena úvodním slovem ředitele Qualiformu, a.s., Janem Svobodníkem, jenž nastínil tématiku společenské odpovědnosti, na což ve svém projevu navázala ředitelka Krajského úřadu, Věra Vojáčková, a představila konkrétní příklady společensko-odpovědných aktivit, které ve svém každodenním fungování Krajský úřad vykonává. Dále byly představeny další příklady dobré praxe, např. Senior Centra Blanska, Nadace Partnerství, města Třince, Krajského úřadu Královehradeckého kraje a další.

Během konference byl ředitelce Krajského úřadu Jihomoravského kraje Věře Vojáčkové předán certifikát za letošní obhajobu systému řízení kvality dle normy ČS EN ISO 9001, který je na krajském úřadě uplatňován již od roku 2007.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK