Do zpracování návrhu krajského rozpočtu na rok 2014 se zapojilo téměř 500 obyvatel jižní Moravy

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 14. listopadu 2013 vzala na vědomí informaci o výsledcích dotazníkového šetření v rámci projektu „Váš kraj, Váš rozpočet“ a konkrétní podněty občanů k návrhu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2014.

Občané Jihomoravského kraje se mohli během října 2013 zapojit do přípravy rozpočtu Jihomoravského kraje formou internetového dotazníku, který byl zveřejněn na webových stránkách JMK. Dotazník obsahoval deset oblastí, v každé z těchto oblastí bylo uvedeno pět aktivit, ze kterých občan vybíral své priority. V rámci dotazníkového šetření projektu „Váš kraj, Váš rozpočet“, bylo doručeno celkem 472 dotazníků, tedy osmkrát více než při premiéře projektu v loňském roce. Z uvedeného počtu bylo 451 dotazníků od občanů, kteří mají bydliště nebo nemovitost na území Jihomoravského kraje.
Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že občané Jihomoravského kraje nejvíce preferují výdaje do následujících oblastí: „Doprava a dopravní obslužnost“ (15,3 %), „Školství, tělovýchova a zájmová činnost“ (15,1 %), „Zdravotnictví“ (10,6 %) a „Regionální rozvoj“ (10,4 %).
Nejčastěji uváděné aktivity v rámci jednotlivých oblastí byly:
- oprava a údržba silnic II. a III. třídy v Jihomoravském kraji,
- podpora organizací věnujících se volnočasovým aktivitám dětí a mládeže, podpora investic ve školách a školských zařízeních (rekonstrukce budov včetně jejich zateplení, nákup moderního vybavení pro odbornou výuku, modernizace školních kuchyní apod.),
- podpora rozvoje cyklistiky (cyklostezky, značení, propagace),
- financování zdravotnické záchranné služby.

V rámci projektu bylo možné uvést i konkrétní podnět k návrhu rozpočtu. Této možnosti využilo 226 občanů. Nejvíce konkrétních podnětů bylo vzneseno v oblasti „Školství, tělovýchova a zájmová činnost“ (138 podnětů), z toho 101 se týkalo podpory činnosti a rekonstrukce přírodovědné stanice Kamenáčky a 24 podpory činnosti základních uměleckých škol. Dále bylo větší množství konkrétních podnětů vzneseno v oblasti „Doprava a dopravní obslužnost“ (31 podnětů – nejčastěji šlo o opravu silnic, 22), a v oblasti „Sociální služby“ (25 podnětů), z toho 18 se týkalo podpory prorodinných a mateřských center, resp. organizací.

„Lidé, kteří uvedli e-mailovou adresu, obdrželi po odeslání dotazníku informaci se sdělením, kdy a kde budou zveřejněny informace a vyhodnocení hlasování o prioritách rozpočtu a také přehled všech preferencí zúčastněných občanů Jihomoravského kraje. Těší mne, že se podařilo občany zapojit do správy kraje a tvorby samotného rozpočtu několikanásobně více než loni. Ve srovnání se situací před rokem 2012 šlo dokonce o stonásobný nárůst zájmu. Jde o reálnou možnost, jak může veřejnost ovlivnit tvorbu návrhu krajského rozpočtu. Anketu jsme dělali především proto, aby krajská samospráva zohlednila názory občanů. Dnes byli seznámeni s výsledky ankety radní, byl jim zadán úkol, aby v rámci jednotlivých kapitol rozpočtu kraje zpracovávali došlé podněty, které přišly. Finální návrh rozpočtu 4. prosince projedná krajská rada a 19. prosince 2013 ji pak bude schvalovat krajské zastupitelstvo “ řekl hejtman Michal Hašek. Celkové vyhodnocení preferovaných oblastí, aktivit a konkrétních podnětů občanů bude zveřejněno na webových stránkách Jihomoravského kraje.

 

Podrobná prezentace projektu ZDE (ppt, 3,3 MB)
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK