Zahraniční stipendisté převzali oficiální certifikáty

Náměstek hejtmana Roman Celý se v pondělí 11. listopadu 2013 zúčastnil v prostorách brněnského sídla krajského úřadu přivítání zahraničních studentů programu „Internacionalizace vysokých škol v Jihomoravském kraji“ a předal oficiální certifikáty 21 novým stipendistům.

Projekt, který administruje Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, je určen na podporu zahraničním studentům ze zemí mimo EU, kteří chtějí studovat na některé z vysokých škol v kraji. Program byl zahájen v akademickém roce 2006/2007 a v jeho rámci bylo podpořeno již 194 zahraničních studentů. Nejvíce z Bosny a Hercegoviny, Ruska, Ukrajiny, Srbska, ale například také Sýrie nebo Indie.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK