Seminář k rozvoji podniků ve stavebnictví

Náměstek hejtmana Václav Božek ve čtvrtek 7. listopadu 2013 zahájil seminář Rozvoj malých a středních podniků ve stavebnictví, který se konal v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Obsahem semináře byla prezentace výsledků výzkumu Rozvoj stavebních podniků a vzájemná výměna názorů na rozvoj stavební výroby v Jihomoravském kraji v uplynulém období a její výhled na příští období.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK