Setkání orelských seniorů

Náměstek hejtmana Roman Celý se ve středu 6. listopadu 2013 setkal v brněnském sídle Jihomoravského kraje s účastníky setkání orelských seniorů.

Dlouholetí členové křesťanské tělovýchovné organizace OREL z řady míst republiky měli možnost navštívit zasedací sál krajského zastupitelstva a besedovat s náměstkem Celým o aktuálních tématech Jihomoravského kraje.

Orel je česká sportovní organizace s ústředím v Brně, která byla založena v roce 1909 katolickými sportovci. Svoji činnost staví na křesťanských základech a věnuje se především sportu pro všechny a práci s mládeží. Orel má v současné době 19 000 členů, kteří jsou členy téměř 250 jednot. Orel působí na celém území České republiky, které je rozděleno celkem do 23 žup. K nejrozšířenějším sportům patří florbal, malá kopaná, stolní tenis a gymnastická cvičení. Současným starostou organizace je náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Stanislav Juránek.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK