foto 1 foto 2

prezentace na poradě v Bzenci, říjen 2014

prezentace na poradě v Bzenci, říjen 2014

 

Aktuální poznatky ze správní činnosti + metodika MŽP k povolování kácení (J. Bláha, KrÚ JMK) (pdf, 326 kB)

Finanční nástroje v ochraně přírody (S. Koukal, AOPK ČR) (ppt, 7,61 MB)

Motýlí ráj (Z. Veverková, Daphne) (ppt, 17,6 MB)

Ochrana dřevin z pohledu entomologa (P. Dedek, AOPK ČR) (ppt, 5,05 MB)

Operační program životního prostředí 2014-2020 (A. Limrová, AOPK ČR) (ppt, 443 kB)

Program rozvoje venkova (J. Makovský, MZE) (ppt, 718 kB)

ÚSES v Zásadách územního rozvoje JMK (J. Janíková, KrÚ JMK) (ppt, 2,56 MB)