Míst na středních školách bude dostatek


Krajská rada podpořila regeneraci silničních alejí na Blanensku a v Lanžhotě

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 31. října 2013 schválila výkony středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří zřizovaných Jihomoravským krajem pro školní rok 2014/2015.
Schválené výkony středních a vyšších odborných škol pro školní rok 2014/15 vycházely z návrhů ředitelů středních a vyšších odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem. Ty byly, vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji a velkému rozdílu mezi vzdělávací nabídkou škol a počtem žáků v populačních ročnících, mírně redukovány. „Požadavky škol na výkony středních škol pro školní rok 2014/15, na mysli mám pouze denní studium včetně víceletých gymnázií - bez nástavbového studia, vyšších odborných škol a zkráceného studia, byly o zhruba 400 míst vyšší než výkony schválené pro školní rok 2013/14 – 12 592, přitom žáků prvních ročníků středních škol bylo necelých deset tisíc. Celkové výkony - tedy nejvyšší povolený počet přijímaných žáků nebo studentů do daného oboru vzdělání a formy vzdělávání – činí 16 086 míst. Podrobný přehled je zveřejněn na školském portálu www.jmskoly.cz ,“ uvedl na tiskové konferenci náměstek hejtmana Stanislav Juránek.
Rada současně schválila celkem sedm dotačních programů v oblasti školství na rok 2014. „Vyhlašujeme je už nyní, aby všechny subjekty, které se uvedenými aktivitami zabývají, měly možnost včas přihlásit a své projekty realizovat během celého příštího roku,“ řekl náměstek Juránek. Konkrétně se jedná o dotační programy pro oblast protidrogových aktivit pro rok 2014, na neinvestiční dotace pro oblast prevence kriminality v roce 2014, dotační program Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2014, dotační program Škola podporující zdraví v roce 2014, dotační program „Do světa!“ 2014, dotační program Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji v roce 2014 a dotační program Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2014. Úplné znění dotačních programů bude zveřejněno na webových stránkách Jihomoravského kraje http://dotace.kr-jihomoravsky.cz  a na školském portálu JMK www.jmskoly.cz .
Rada rovněž podpořila žádost Správy a údržby silnic JMK o podporu z Operačního programu Životní prostředí na projekty „Regenerace silničních alejí SÚS JMK oblasti Blansko a „II/425 Revitalizace topolové aleje Lanžhot, podpora biodiverzity“. „V prvním případě dojde k ošetření, ořezu, kácení a nové výsadbě silniční vegetace na úsecích silnic II. a III. třídy v majetku Jihomoravského kraje v okrese Blansko v celkové délce 21 kilometrů. Druhý projekt řeší regeneraci stávající topolové aleje vedoucí z Lanžhota směrem k hranicím se Slovenskou republikou a prodloužení životnosti aleje o přibližně 30 let jako biotopu a to i s ohledem k zvláště chráněným druhům živočichů, kteří se zde vyskytují,“ řekl náměstek hejtmana Roman Celý.
Radní Marek Šlapal informoval novináře o rozdělení zbývajících prostředků z krajského rozpočtu neziskovým organizacím v oblasti rodinné politiky. „Jde o celkovou částku 750 tisíc korun,“ řekl. Jak dodal, v návrhu krajského rozpočtu v sociální oblasti na příští rok se počítá s podporou zejména domovů se zvláštním režimem a terénních sociálních služeb.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK