Jednání s delegací Úřadu spolkové vlády Dolního Rakouska

V prostorách brněnského sídla Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje se ve středu 30. října 2013 za přítomnosti náměstka hejtmana Zdeňka Pavlíka uskutečnilo setkání s představiteli Úřadu spolkové vlády Dolního Rakouska.

Tématem jednání se zástupci dolnorakouského odboru výstavby a plánování a údržby silnic byla možná realizace silničních staveb v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Rakousko. V rámci návštěvy rakouská delegace zamířila též do cestmistrovství Lechovice v okrese Znojmo.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK