Biotechnologický park má zelenou

Z dlouhodobé iniciativy představitelů Krajské hospodářské komory jižní Moravy a za významné podpory představitelů Jihomoravského kraje, Masarykovy univerzity a města Brna, bylo dne 16. října 2013 Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, na realizaci projektu Biology Park Brno.

Myšlenka na vytvoření infrastruktury a aktivního prostoru pro inovativní podnikatelské subjekty orientované na biotechnologie a biomedicínu, vznikla již v roce 2009, v souladu s definovanou strategií Jihomoravského kraje a města Brna. Hlavním cílem projektu je podpora hospodářského rozvoje regionu, převážně v oblastech rozvoje konkurenceschopnosti a přenosu výsledků výzkumu a vývoje na trh. „Podpora inovací představuje v současné globalizované ekonomice hlavní konkurenční výhodu vyspělých ekonomik. Jihomoravský kraj se začal věnovat soustavné podpoře inovací jako první z našich regionů. Od té doby byly zformulovány a realizovány již tři regionální inovační strategie. Aktivity realizované v rámci všech třech inovačních strategií nás stavějí na přední místo v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací nejen v České republice, ale i v rámci střední Evropy. Vznik biotechnologického parku v Brně jako dalšího z řady podobných moderních institucí v moravské metropoli je potvrzením správnosti orientace regionu na vědu, výzkum a inovace,“ konstatoval hejtman Michal Hašek.

Nástrojem naplnění tohoto cíle se stane v polovině roku 2015 dokončený objekt biotechnologického parku a podnikatelského inkubátoru Biology Park Brno, který rozšíří a doplní oblast univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích, v těsné blízkosti Fakultní nemocnice Brno. Logicky tak naváže na již fungující biomedicínský inkubátor Jihomoravského kraje INBIT, pavilon Integrovaných laboratoří biomedicínských technologií ILBIT nebo Středoevropský technologický institut CEITEC.
V rámci tohoto projektu vznikne více než 6500 m2 plochy moderního biotechnologického parku a podnikatelského inkubátoru, nabízejícího k pronájmu plně vybavené chemické a biotechnologické laboratoře v různých stupních čistoty prostředí, kancelářské prostory a prezentační plochy, primárně určené k realizaci vědecko-výzkumných záměrů a inovativních projektů orientovaných na biologické vědní obory. Pronajímané prostory mohou být na přání klienta vybaveny i konkrétními přístroji a technologiemi, potřebnými k dosažení výzkumných cílů.

Jak uvedl Petr Kostík, ředitel Krajské hospodářské komory jižní Moravy a předseda představenstva společnosti Biology Park Brno a.s., zřejmý důraz je kladen na budoucí úzkou spolupráci zástupců podnikatelského a akademického prostředí, čehož je důkazem sama realizace projektu Biology Park Brno, ale i již probíhající výstavba Vědeckotechnického Parku Brno ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně.

Další informace:
Mgr. Petr Kostík, ředitel KHK JM
http://www.khkjm.cz
Tel: +420 543 106 090
Mobil: +420 603 117 189
Email: khkjm@khkjm.cz