Dobrovolní hasiči převzali auta od Hasičského záchranného sboru

V areálu školicího střediska Hasičského záchranného sboru (HZS) v Tišnově proběhlo ve středu 23. října 2013 za účasti hejtmana Michala Haška předání nepotřebné požární techniky HZS JMK jednotkám sborů dobrovolných hasičů.

Dobrovolným hasičům zde byly bezúplatně předány do užívání čtyři automobilové cisterny, jedna automobilová plošina a jeden rychlý zásahový automobil, který se využívá u dopravních nehod. „Tato technika velmi pomůže sborům dobrovolných hasičů z Nové Vsi, Hostěrádek-Rešova, Neslovic, Ráječka, Zbýšova a Podivína i nadále plnit jejich funkci, pro kterou byly zřízeny, a tou je ochrana zdraví, životů a majetku nás všech,“ konstatoval hejtman Michal Hašek.

Jihomoravský kraj každoročně významně pomáhá všem složkám integrovaného záchranného systému (IZS) – jen v posledních pěti letech šlo o 180 milionů korun, které kraj poskytl profesionálním i dobrovolným složkám IZS JMK. Pro potřeby dobrovolných hasičů přitom každoročně vyčleňuje finanční částku ve výši 30 miliónů korun, což je nejvíce ze všech krajů republiky. Připravuje se například také návrh memoranda mezi Jihomoravským krajem a dobrovolnými hasiči, které by dále pomohlo jejich financování. Kraj by chtěl na jeho základě pomáhat například se stavebními opravami hasičských zbrojnic.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK