Aktuální akce v jihomoravských muzeích

 

 

                                                                                         

Z důvodu nařízení vlády jsou všechny objekty  do 28.2.2021 uzavřeny.

Aktuální informace uveřejňují organizace na svých webech a sociálních sítích.

 

HVĚZDÁRNA VESELÍ NAD MORAVOU


• pozorování hvězdné oblohy – do odvolání zrušeno
 

http://www.hvezdarna-veseli.cz/aktualne/


 

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HODONÍNĚ

 

• do 22.11. výstavy Nultá hodina a Apolena z modrotisku
Nultá hodina: Výstava výtvarných prací učitelů uměleckých oborů Střední školy průmyslové a umělecké v Hodoníně.
Apolena z modrotisku: Projekt Dětského ateliéru seznámí jednoduchou a přitažlivou formou návštěvníka s fenoménem modrotisku.

 

• do 22.11. výstava Josef Jambor – souznění s krajinou
Přední český malíř- krajinář Josef Jambor (1887 - 1964) patřil k dlouholetým významným členům Sdružení výtvarných umělců moravských. Jeho dílo, ponejvíce spjaté s krajinou Vysočiny, kterou rád maloval, bude představeno početnou kolekcí obrazů a kreseb. Základ představované kolekce tvoří sbírka, kterou autor věnoval městu Tišnovu, kde dlouhá léta žil. Soubor pak bude doplněn známými i méně známými díly z veřejných sbírek. 
  

http://www.gvuhodonin.cz/uvod/aktuality
 

REGIONÁLNÍ MUZEUM V MIKULOVĚ


• do 18.11., vždy v 17:00, zámek Mikulov, Podzimní přednášky
Cyklus podzimních přednášek na mikulovském zámku je završením celoročních vzpomínkových akcí Kardinálského roku 2020. V letošním roce uplynulo přesně 450 let od narození olomouckého biskupa a kardinála Františka Dietrichsteina (1570-1636). Život někdejšího majitele mikulovského panství byl inspirací řadě historiků v jejich odborné činnosti, a tak v rámci pěti podzimních večerů bude široké veřejnosti tato pozoruhodná postava moravských dějin počátku 17. století představena ze všech úhlů. Seznámíme se s Dietrichsteinovou rolí politického i církevního správce Moravy, hospodáře, stavebníka i milovníka umění.

 

• do 29.11., zámek Mikulov, Výtvarná skupina Šestka. Výstava děl členů výtvarné skupiny „6“, která vznikla v roce 1976 na Okresním kulturním středisku v Břeclavi.

 

• do 2021, zámek Mikulov, výstava Keltové pod Pálavou. Doba laténská (5.–1. století př. n. l.) je tradičně spojována s Kelty. Právě tehdy se v kraji pod Pálavou poprvé objevily mince, skleněné náramky či keramické nádoby zhotovované na hrnčířském kruhu. Jak se v době laténské pohřbívalo? Jak vypadal typický obytný dům? Jaké zbraně používali tehdejší válečníci v boji? Odkud se na jižní Moravu dováželo zboží? A žili kolem Pavlovských vrchů skutečně Keltové? Na tyto otázky odpoví výstava, kterou připravilo Regionální muzeum v Mikulově ve spolupráci s Moravským zemským muzeem a Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i.

 

 

• do 2021, zámek Mikulov, Po schodech do comedienhausu. Výstava věnovaná historii zámeckého divadla v Mikulově (1632–1719). Zámeckou knihovnu na zámku v Mikulově zná každý. Že ale na jejím místě stávalo nejstarší zámecké divadlo na našem území už ví málokdo. Nová výstava přibližuje vznik, podobu a fungování zámeckého divadla v Mikulově, které nechal v první polovině 17. století vybudovat kardinál František Dietrichstein.
 

https://www.rmm.cz/ 

 

JIHOMORAVSKÉ MUZEUM VE ZNOJMĚ

 

• Znojemský hrad:

do 1.11. Tradice jedné hranice. Výstava představí lidové zvyky z jižních Čech, jižní Moravy, Vysočiny a Dolního Rakouska.

 

• Dům umění:

do 1.11. výstava BONUM OPUS: Premonstráti v Louce (1190-1784), projekt ve spolupráci s muzeem v Retzu v rámci programu INTERRREG. Letošní rok přináší dvě pozoruhodná výročí spojená s jedním z nejvlivnějších duchovních řádů v českých zemích – s premonstráty. Je to 900. výročí založení řádu sv. Norbertem z Xantenu ve francouzském Prémontré na sklonku roku 1120 a dále 830. výročí založení premonstrátské kanonie v Louce.

 

do 22.11. Zdeněk Adámek „Malba, kresba, grafika, ...“ Výstava k 80. výročí autorova narození.

 

do 22.11. Pavel Kašpárek I PODOBY MĚSTA. Cyklus Podoby města představuje známé i méně obvyklé pohledy na historické město Znojmo. K realizaci souboru fotografií využil autor historický fotografický proces nazývaný kyanotypie, jehož vynález sahá do roku 1842. Jeho charakteristickým znakem je výrazná modrá barva. Tato technika zažívá návrat v posledních desetiletích, kdy se historické fotografické procesy stávají alternativním výrazovým prostředkem fotografie. Přinášejí novou estetiku, odlišnou od běžné, masové produkce tiskáren a fotografických laboratoří.

 

• Minoritský klášter:

do 17.11. Komenský k tabuli! Výstava přibližuje život a dílo Jana Amose Komenského, od jehož úmrtí letos uplyne 350 let, i to nejzajímavější z dějin školství od časů učitele národů až do doby nedávné. Atmosféru školní třídy navodí vystavené učebnice, učební pomůcky, mapy, školní obrazy a zařízení z různých historických období. Zejména Znojmáci si přijdou na své nad školními kronikami, katalogy, výkazy a třídními knihami znojemských škol od 17. století až po 80. léta století dvacátého. Zajímavostí je album Státního reformního reálného gymnázia, v němž je zapsán také nejslavnější znojemský student Prokop Diviš.

 

do 31.12. výstava Daj-li mi medaili nebo nedaj-li, připomínka 75. výročí konce 2. světové války. Autor výstavy historik Petr Eckl pokračuje v prezentaci numismatické podsbírky a pro tento rok zvolil sbírkové předměty z oblasti faleristiky, medailérství a signistiky.


https://www.muzeumznojmo.cz/
 

MASARYKOVO MUZEUM V HODONÍNĚ

 

• Hodonín:

do 1.11., Zámek v Hodoníně, Setkali se s Masarykem. Výstava pořádaná k 170. výročí narození prvního československého prezidenta T.G.Masaryka zaměřená na významné osobnosti, které se s Masarykem setkaly.

 

do 17.1.2021 Sál Evropa, Krásy soustruženého dřeva. Výstava představuje současnou tvorbu soustružníků z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska.

 


• Slovanské hradiště v Mikulčicích:

do 20.10. Proměny hradiště 2007 – 2010. Výstava 21 velkoplošných panelů představuje celkovou proměnu areálu hradiště v uvedeném období 13 let.

 

• Městské muzeum Veselí nad Moravou:

do 31.1.2021 Loutky. Výstava prezentuje tvorbu kyjovského kameníka, restaurátora, výtvarníka a loutkáře Jaroslava Neduchala (1918-2002).

 

• Vlastivědné muzeum Kyjov:

do 22.11. výstava Svět kostiček

nová stálá expozice MUSEUM PICTUM


 http://www.masaryk.info/  

 

 MUZEUM VYŠKOVSKA

 

• do 18.10. Zámecká komora: výstava Plané rostliny jako jídlo, koření i lék

 

• do 8.11. Tužme se! Výstava k 150. výročí Sokola Vyškov. Cílem výstavy je seznámení veřejnosti všech věkových skupin s historií vyškovského Sokola, s úlohou, kterou hrál v životě města, a s jeho významnými osobnostmi.

 

• do 15.11. výstava Mincovní poklady v dějinách Starého světa. Přehlídka dějin mincovnictví Střední Asie a Blízkého východu ve starověku, v předislámském i islámském období.

http://www.muzeum-vyskovska.cz/  
 

 MUZEUM BLANENSKA

 

• do 18.10. Nevěsty z jiných světů. Výstava originálním způsobem nahlíží do šestice historických období – od neolitu, přes dobu bronzovou a stěhování národů až po raný středověk a představuje návštěvníkům příběhy několika žen, které, přestože již tisíce let nežijí, k nám i dnes promlouvají. Šest žen, šest příběhů, pět ručně vyrobených rekonstrukcí jejich oděvů s replikami původních nálezů z jejich hrobů. To vše doplněno podmanivými fotografiemi, přehlednými a atraktivními mapkami a spoustou dalších propracovaných detailů, díky kterým je tato výstava skutečným zážitkem nejen pro milovníky archeologie a dějin odívání.

 

• do 31.10. výstava Hlavou dolů - Netopýři v Moravském krasu. Blansko jako brána do oblasti Moravského krasu není jen vstupem do chráněného území s bohatou historií a neživou přírodou, ale i cestou do světa jeho živočišných obyvatel. Jedněmi z těch, kteří jsou s krasovou oblastí a jeskyněmi v myslích návštěvníků jednoznačně spojeni, jsou netopýři.

 

• do 31.12. Panenky na blanenském zámku. Výstava historických panenek z plzeňského Kočovného muzea.

 

• do 23.1.2021 Svět kostiček. Rozmanitá tematická expozice stavebnice Lego® s výběrem modelů edičních řad od konce 80. let po současnost, ukázkami z filmové tvorby a také malým westernovým městečkem s pohyblivou vlakovou parní soupravou. Plnohodnotně vybavený dětský koutek s možností stavění z kostek Duplo i Classic – Basic.
 

 https://www.muzeum-blanenska.cz/
 

MUZEUM REGIONU BOSKOVICKA

 

• do 31.10., Synagoga, výstava Agnieszka Traczewszka, Bracha (Požehnání)
Agnieszka Traczewska (1969), fotografka, filmařka, filmová producentka a nezávislá autorka z Polska, se ve své práci zabývá důležitými okamžiky polských a středoevropských dějin.

 

• do 20.12., Židovský obecní dům, výstava Tanec a hudba – radost a smutek. Židovská historická zkušenost učí, že v každé, i té nejblaženější pozemské radosti, je vždy obsažen střípek smutku…

 

• do 4.4.2021, Hradní 1, výstava Šlechtický rod pánů z Boskovic. Ucelený pohled na historii významného moravského šlechtického rodu pánů z Boskovic u příležitosti letošního pětistého výročí úmrtí Ladislava z Boskovic. Výstava je doplněna putovní dětskou výstavou Expedice středověk, zapůjčenou z Moravského zemského muzea.
 

 

http://www.muzeum-boskovicka.cz/vismo/kalendar-akci.asp?hledani=1&p1=1098&kdy=5 
  

MUZEUM BRNĚNSKA

 

 

• Vila Löw-Beer v Brně: 

do 1.11., Galerie Celnice, Brněnec.
Výstava prací studentů Fakulty architektury VUT v Brně, které se zabývají funkční proměnou bývalé Löw-Beerovy textilní továrny v Brněnci. Rodina Löw-Beer vlastnila tuto továrnu do roku 1938. Vnuk původních majitelů Daniel Löw-Beer založil v roce 2018 Nadační fond Archa, jehož cílem je zajišťovat granty a podporovat projekty konverze továrny v Brněnci. Studentské projekty oživují areál funkcemi, které akcentují historii textilního průmyslu a rodiny Löw-Beer, působení Oskara Schindlera, uctění obětí holocaustu, ale zároveň se snaží vytvořit prostor pro kulturní aktivity návštěvníků a obyvatele Brněnce. 

 

• Památník písemnictví na Moravě v Rajhradě:

do 30.12. František Kožík (1909-1997). Výstava přiblíží spisovatele Františka Kožíka nejen jako autora románových příběhů, básníka, dramaturga či libretistu, ale také jako esperantistu, herce a sportovce.

 

• Podhorácké muzeum v Předklášteří:

do 17.11. Dravci České republiky. Výstava seznamuje se všemi zástupci tohoto ptačího řádu, kteří se vyskytují na našem území.

 

do 24.1.2021 Staré pověsti české a moravské. Interaktivní výstava věnovaná několika známým pověstem z doby příchodu Slovanů na naše území a z doby Velkomoravské říše a pověstem regionálním.• Muzeum v Ivančicích:

do 30.9.2021 expozice lapidária umístěná v podzemních prostorách zámku v Oslavanech představí soubor kamenných architektonických fragmentů a kamenických prací ze sbírek Muzea v Ivančicích.

  

• Muzeum ve Šlapanicích:

do 10.1.2021 Příběh panenky. Výstava je založena na výjimečných sběratelských panenkách z kolekce manželů Pecháčkových z Muzea hraček v Rychnově nad Kněžnou a představuje tuto hračku jako svébytný projev různých historických období. Napadlo Vás někdy, že i panenky mohou mít své vlastní příběhy? Přijďte a nechte se unést vzpomínkami na dětství! Pro malé návštěvníky je připravena velká herna inspirovaná příběhy panenek.

 

do 10.1.2021 Muzejní kabinet kuriozit. Výstava ze sbírek poboček Muzea Brněnska. Můžete na ní prozkoumávat záhadné předměty, jejichž účel není na první pohled jasný a za nimiž se často skrývá nečekaný příběh.


• Památník Mohyla Míru:

do 31. 12. Začarovaný poklad - venkovní úniková hra pro malé i velké, začínající i mírně pokročilé, pro jednotlivce i rodiny přímo na slavkovském bojišti. Stáhni si mobilní aplikaci a objev poklad! Na konci hry čeká odměna.


do 28.2.2021 Napoleonský re-enactment 2005-2020. Výstava připravená k 215. výročí bitvy u Slavkova se věnuje posledním 15 letům historické rekonstrukce u nás. Návštěvníkům umožní udělat si představu o měřítku re-enactmentu ve vztahu ke skutečnosti roku 1805. 
 

https://www.muzeumbrnenska.cz/cz/ 
 

 

 

 Změna programu vyhrazena