Michal Hašek a Erwin Pröll jednali v Mikulově

Vzájemná spolupráce Dolního Rakouska a Jihomoravského kraje byla tématem jednání nejvyšších představitelů obou regionů - hejtmanů Michala Haška a Erwina Prölla ve středu 16. října 2013 na zámku v Mikulově.

„Prvním tématem našeho jednání byla otázka silničního spojení mezi Jihomoravským krajem a Dolním Rakouskem. Informoval jsem pana zemského hejtmana Prölla o dohodě s českým ministerstvem dopravy, která byla ohlášena před několika týdny právě zde v Mikulově, že tak dlouho očekávaný začátek stavby bude veden v úseku Drasenhofen, státní hranice – obchvat Mikulova. Ujistil jsem pana hejtmana, že jihomoravská krajská samospráva udělá vše pro to, aby budoucí česká vláda uvolnila finanční prostředky a stavba mohla být co nejdřív zahájena. Jsme si vědomi významu této komunikace pro vzájemné kontakty. Je to pro nás absolutní priorita naší spolupráce. Z dalších témat bych rád zmínil dohodu o navázání spolupráce mezi zdravotnickým systémem spolkové země Dolní Rakousko a Jihomoravským krajem, kdy posunujeme dál myšlenku přeshraniční zdravotní spolupráce. Chci v této souvislosti osobně poděkovat panu hejtmanovi Pröllovi, který se zasadil v Bruselu o to, že evropské fondy přeshraniční spolupráce - na rozdíl od jiných - nebudou kráceny. Jsou ohromnou příležitostí pro Dolní Rakousko i Jihomoravský kraj v příštích šesti letech, příležitostí jak rozumně investovat tyto veřejné peníze, podpořit regionální ekonomiku a zaměstnanost. Hovořili jsme také o protipovodňové ochraně,“ konstatoval jihomoravský hejtman Michal Hašek.

Dolnorakouský hejtman Erwin Pröll ocenil rozvoj hospodářské spolupráce obou regionů. „Spolupráce našich regionů patří k zásadním bodům spolupráce mezi našimi zeměmi. Jsem velmi vděčný za informace o budování dálnice na Vídeň z české strany. Z rakouské strany je totiž postup jasný, v roce 2017 budeme už s výstavbou u hranice. Budoucí dálnice je pro Dolní Rakousko velice významná. Při rozhovoru s rakouskými podnikateli, kteří uvažují o tom, že si na české straně založí pobočku, vnímám, že je právě dobře fungující infrastruktura předpokladem dobrého hospodářského vývoje,“ uvedl po jednání dolnorakouský zemský hejtman Erwin Pröll.

„Jednali jsme také o ochraně před povodněmi. V předchozích letech se už v tomto směru podařilo dost. Dalším krokem bude jazykové zdokonalení záchranářů na rakouské straně, aby v případě potřeby mohli komunikovat se svými protějšky na české straně. V oblasti vzdělávání jsme se shodli na tom, že vytvoříme předpoklady pro vznik přeshraniční odborné školy. Zřizovateli bude na jedné straně Mendelova univerzita v Brně a na druhé straně Vysoká odborná škola v Kremži. Půjde o oblast technologie potravinářství, bezpečnosti potravin, zemědělství a lesnictví. Věnovali jsme se také rozdílným pohledům na energetiku. Oproti České republice, která prosazuje jadernou energetiku, ji Rakousko odmítá. V současnosti se vedou diskuse o možném úložišti jaderného paliva. Pan hejtman Hašek mě ujistil, že v tomto směru nebylo učiněno ještě žádné rozhodnutí,“ dodal dolnorakouský hejtman Pröll.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK