Hejtman ocenil zasloužilé hasiče

Hejtman Michal Hašek se v sobotu 12. října 2013 ve Svatobořicích-Mistříně zúčastnil výročního zasedání Zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje a spolu s ministrem pro místní rozvoj Františkem Luklem předal ocenění jeho členům.

„Velmi dobře uvědomuji, jak je práce hasičů - ať profesionálních, nebo dobrovolných – pro naši společnost důležitá. Proto kraj každoročně uvolňuje pro potřeby dobrovolných hasičů finanční částku ve výši 30 miliónů korun, což je nejvíce ze všech krajů republiky. Tuto částku jsme uvolnili i pro letošní rok a v této podpoře nehodláme polevit ani v budoucnu,“ konstatoval Michal Hašek. Přítomné též informoval o připravovaném návrhu memoranda mezi Jihomoravským krajem a dobrovolnými hasiči, které by dále pomohlo jejich financování. Kraj by chtěl na jeho základě pomáhat například se stavebními opravami hasičských zbrojnic.

V dalším průběhu zasedání hejtman Michal Hašek spolu s ministrem pro místní rozvoj Františkem Luklem ocenil dlouhodobou a obětavou práci na úseku požární ochrany udělením bronzové medaile čtveřici členů sdružení: Tomáši Řešilovi, Miroslavu Dufkovi, Stanislavu Juřenovi a Marii Ronkové. Dlouholetý vedoucí aktivu Zasloužilých hasičů Ladislav Švejda pak z jeho rukou obdržel zlatou medaili za celoživotní působení v požární ochraně v rámci Jihomoravského kraje a České republiky. Stejně tak bylo oceněno úspěšné družstvo hasičů Svatobořic-Mistřína, které na mistrovství republiky získalo stříbrné medaile.  

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (jehož je organizace Zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje součástí) je jednou z největších společenských organizací v republice. Její jihomoravské sdružení v současnosti čítá 588 místních organizací s celkem 27 937 hasiči - z nich celých 5 000 jsou mladí lidé do 18 let.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK