Konference řešila reálné možnosti dopravy v Brně a kraji

V prostorách brněnského výstaviště se ve čtvrtek 10. října 2013 uskutečnila odborná konference „Reálné možnosti dopravy v Brně a Jihomoravském kraji“, které se zúčastnili náměstek hejtmana Zdeněk Pavlík a radní Antonín Tesařík.

Na konferenci, kterou zorganizovala v rámci mezinárodního veletrhu EUROTRANS 2013 Regionální hospodářská komora Brno, náměstek Zdeněk Pavlík ve svém příspěvku hovořil o dopravní dostupnosti jako o významném faktoru ovlivňujícím rozvoj regionu a podnikání. Jak také konstatoval radní Antonín Tesařík, Jihomoravský kraj si vytyčil pro druhé programovací období Evropské unie dopravní projekty, které mají za cíl zvýšit atraktivitu regionu pro investory a zároveň udrží konkurenceschopnost vůči okolním regionům. Klíčové je přitom napojit Brno na další nadnárodní silniční i železniční tahy.

foto JMKfoto JMKfoto JMK