Premiér Jiří Rusnok na pracovní návštěvě jižní Moravy

V Nemocnici Znojmo zprovoznili dva nové operační sály

Předseda vlády ČR Jiří Rusnok a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek navštívili v úterý 8. října 2013 Nemocnici Znojmo. Prohlédli si nově zrekonstruované operační sály a nový CT přístroj, který nemocnice uvedla do provozu, a jednali také s vedením nemocnice.

Pracoviště všech šesti centrálních operačních sálů v Nemocnici Znojmo prochází celkovou rekonstrukcí za plného provozu při nesníženém objemu poskytované chirurgické péče. Nyní byl zahájen provoz ve dvou plně zrekonstruovaných operačních sálech. Rekonstrukce operačních sálů je součástí investiční akce „Rekonstrukce a dostavba, II. etapa – 2. část – akce I“, trvající od listopadu 2012 do července 2014. Práce probíhají na objektech ARO, operačních sálů, psychiatrie, stanice medicinálních plynů a na některých komunikacích a zpevněných plochách v areálu nemocnice. V současné době je již kromě dvou stavebně dokončených operačních sálů instalována sálová technika v rozsahu téměř 100 milionů korun a stanice medicinálních plynů včetně kompresorů medicinálního vzduchu a potřebných potrubních rozvodů v hlavním objektu nemocnice.

Nový CT přístroj umožňuje rychle získat diagnostické obrazy o vysokém rozlišení, lze provádět vyšetření celého těla i vyšetření jednotlivých orgánů pacientů. Instalací přístroje došlo k velmi významnému zvýšení obrazové kvality a rozlišení snímků při zásadním snížení expozice rentgenovým zářením a snížení dávek kontrastních látek. Přístroj splňuje náročné požadavky na CT diagnostiku i s výhledem po dobu jeho předpokládané životnosti; je výrazně rychlejší, přesnější a ke zdraví pacientů šetrnější než tomograf doposud používaný.

„Kraj bude i nadále podporovat rozvoj znojemské nemocnice a zasadí se o dokončení rekonstrukce, která byla zahájena v roce 2004. Našim cílem je přesun všech zdravotnických provozu do areálu tzv. Nové nemocnice na ulici MUDr. Janského, což přinese mimořádné zefektivnění chodu celého zdravotnického zařízení. Pevně věřím, že v blízké době po dokončení uvedené rekonstrukce se Nemocnice Znojmo stane v duchu své vize silnou nadregionální nemocnicí s přesahem péče i do sousedního Dolního Rakouska. V těchto záměrech může znojemská nemocnice počítat s plnou podporou Jihomoravského kraje,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek.

Po návštěvě nemocnice se premiér Rusnok a hejtman Hašek setkali s vedením města Znojma, kde diskutovali o dopravní situaci a politice zaměstnanosti.

foto JMKfoto JMK