Krajská rada se věnovala prioritám regionu v letech 2014 – 2020

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 3. října 2013 vzala na vědomí integrované nástroje Jihomoravského kraje na programové období 2014-2020.

„Za touto strohou a suchou češtinou se nachází zásadní materiál, který pro Jihomoravský kraj definuje možné cíle, takzvané integrované nástroje Jihomoravského kraje, investice, které budou vyžadovány směrem k operačním programům na čerpání evropských fondů v příštím programovém období. Nejedná se přitom o malé částky. Na základě společných jednání vlády a Asociace krajů ČR bylo navrženo, aby z celkové finanční alokace zhruba 520 miliard korun bylo mezi jednotlivé kraje rozděleno podle předem navrženého klíče 100 miliard korun na jasně definované priority. Pro Jihomoravský kraj činí předpokládaný procentní podíl ve výši 9,13 %, což odpovídá částce 9,130 miliard korun.

Základní vizí do roku 2020 je Jihomoravský kraj jako ekonomicky prosperující region, otevřený vůči mezinárodním výzvám a impulzům, poskytující svým obyvatelům prostor pro kvalitní život. Mezi základní cíle Jihomoravského kraje v tomto období, které dnes projednala rada, patří především konkurenceschopnost, postavená na rozvoji a využití inovačních kapacit. Dále jde o kvalitní odpovídající nabídku veřejných služeb, rozvoj páteřní infrastruktury a dopravního napojení kraje a dlouhodobou životaschopnost znevýhodněných částí kraje. Toto jsou hlavní priority, které bude Jihomoravský kraj prosazovat směrem k Evropské unii a čerpání evropských fondů v letech 2014 až 2020,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek. Hejtman také připomněl, že v tomto období byla jižní Morava krajem nejlépe čerpajícím z evropských fondů. „Neměli jsme zde žádné skandály a nevracíme do Bruselu žádné miliardy nebo desítky miliard korun. Máme zde skutečné odborníky a profesionály v oblasti přípravy evropských projektů. Rád bych, aby jejich kapacita byla zachována i nadále,“ dodal hejtman Hašek.

Nová sanitka pro kyjovskou nemocnici

Rada Jihomoravského kraje schválila investiční záměr Nemocnice Kyjov na akci „Sanitní vozidlo“. Důvodem je nutnost postupné obměny vozového parku sanitních vozidel nemocnice. V současnosti disponuje nemocnice 22 kusy sanitních vozidel, jejichž průměrné stáří je 15 roků.

„Těší mne, že prostředky na financování nové sanitky jsou z převážné části získány z účelových darů patnácti obcí spádové oblasti nemocnice. Tyto obce darovaly celkem 673 tisíc korun, zbývající prostředky jdou z rozpočtu nemocnice. Chci obcím z Kyjovska poděkovat za to, že poskytly dar, který umožní pořídit nové sanitní vozidlo pro nemocnici,“ řekl hejtman Michal Hašek.

V Lipůvce bude bezpečnější přechod pro chodce

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 3. října 2013 schválila poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 195 tisíc korun státní příspěvkové organizaci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR ve výši 195 tisíc Kč na realizaci bezpečnostní protismykové úpravy povrchu vozovky u přechodu pro chodce na silnici I/43 v obci Lipůvka.

Na základě jednání uskutečněných za účasti Policie ČR, Krajského úřadu JMK, odboru dopravy a ŘSD ČR jako majetkového správce silnic I. třídy, byly vytipovány lokality nebezpečných přechodů pro chodce. Jednou z nejrizikovějších je právě přechod pro chodce na silnici I/43 v obci Lipůvka (u restaurace Formanka). V září 2013 pracovníci ŘSD obnovovali kryt vozovky průtahu obcí a následně bude možné realizovat protismykovou úpravu povrchu vozovky u daného přechodu (na starý povrch není možné toto opatření aplikovat) na výměře cca 210 m2.. „Dojde tak ke zkrácení brzdné dráhy až o 30 procent,“ uvedl radní Antonín Tesařík.


Rada schválila počet přijímaných žáků uměleckých škol

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 3. října 2013 schválila výkony středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří zřizovaných Jihomoravským krajem v oborech vzdělání skupiny 82 – Umění a užité umění pro školní rok 2014/2015.

„Součástí přijímacího řízení do těchto oborů vzdělání je talentová zkouška a ředitelé mají podle školského zákona povinnost do 30. října zveřejnit informace o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů. Schválené výkony středních a vyšších odborných škol pro školní rok 2014/15 vycházejí z návrhů ředitelů příslušných škol a oproti současnému stavu došlo k minimálním změnám,“ uvedl radní Jiří Janda.

Na Střední škole umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborné škole Brno je o 15 žáků snížen výkon v oboru vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů, na druhé straně je o 15 žáků zvýšen výkon 82-41-M/05 Grafický design. Na Střední škole stavebních řemesel Brno-Bosonohy u oboru vzdělání 82-51-M/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva je snížen výkon (tedy nejvyšší povolený počet přijímaných žáků) z 30 na 24, což je optimální počet pro jejich přípravu v teoretickém vyučování a odborné praxi. Obě schvalované změny byly s řediteli dotčených škol projednány a odsouhlaseny. Výkony v ostatních oborech vzdělání bude Rada Jihomoravského kraje projednávat na přelomu října a listopadu.

Spolupráce s iráckou provincií Ninavah pokračuje

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 3. října 2013 schválila sedmidenní pracovní stáž jednoho úředníka z provincie Ninavah v Jihomoravském kraji během čtvrtého čtvrtletí letošního roku.

Stáže by se měl zúčastnit tajemník guvernéra Khaled Abdulmunem Ahmed Sami. Obsahem jeho stáže bude seznámení se s potenciálem cestovního ruchu v kraji, s rozvojem vědy, výzkumu a inovací či se systémem regionálního rozvoje.

Na podzim 2012 zavítala do Jihomoravského kraje delegace z provincie Ninavah, kterou vedl guvernér Atheel Al Nujaifi. Předmětem návštěvy bylo seznámení se s podnikatelským prostředím jižní Moravy, a to s akcentem na odpadové hospodářství, vodní hospodářství a zemědělství. V únoru 2013 navštívil kraj i primátor města Mosul s doprovodem. Předmětem návštěvy bylo opět seznámení se s fungováním jihomoravské ekonomiky, v tomto případě se zaměřením na stavebnictví a odpadové hospodářství. „Obě návštěvy dopadly nad očekávání, od března do června 2013 se uskutečnily již dvě obchodní mise z Jihomoravského kraje, kterých se zúčastnily mj. i společnosti OHL ŽS či A.S.A. Některé jihomoravské společnosti do provincie Mosul zahájily již svůj export. I z těchto důvodů je i nadále vhodné udržovat dobré vztahy s provinci Ninavah,“ řekl radní Antonín Tesařík.
foto JMKfoto JMKfoto JMK