Hospodářská spolupráce hlavním tématem jednání s prezidentem Svazu průmyslu Rakouska

Vzájemná česko-rakouská hospodářská spolupráce byla hlavním tématem jednání hejtmana Michala Haška s prezidentem Svazu průmyslu Rakouska Georgem Kapschem v úterý 1. října 2013 v brněnském sídle Jihomoravského kraje.

„Hovořili jsme zejména o přeshraničních aktivitách, rakouských průmyslových investicích a opatřeních, která napomohou zlepšení infrastruktury mezi Českou republikou a Rakouskem. S výsledky jednání jsem velmi spokojen,“ uvedl Georg Kapsch.

„Jednali jsme o obecné spolupráci mezi českým a rakouským průmyslem. Rekapitulovali jsme dosavadní vztahy, stále je zde prostor pro další rakouské investice v České republice a jižní Moravě a samozřejmě také prostor pro investory z České republiky v Rakousku. Hovořili jsme o čerpání evropských fondů i o prioritách jednotlivých regionů pro nadcházející období. Klíčovou otázkou je dobré dopravní spojení, nepřekvapí proto, že jsme probírali chybějící dálniční spojení Brna a Vídně. Informoval jsem o snaze zahájit výstavbu na české straně obchvatem Mikulova. Zmínili jsme také chybějící dálniční spojení Jihočeského kraje a Horního Rakouska, protože jsem dnes vystupoval jako předseda Asociace krajů ČR.

Oba očekáváme, že nové vládní kabinety po volbách v Rakousku i České republice se co nejdříve sejdou nad otázkami vzájemné spolupráce. Jako sousedé máme na co navazovat. Myslíme si, že jsou tady velké příležitosti zejména v přeshraničních projektech. Hovořil jsem o využití potenciálu Brna a jižní Moravy jako centra vědy, výzkumu a inovací. Měl jsem přitom na mysli jižní Moravu v onom pomyslném trojúhelníku Brno – Vídeň – Bratislava,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek.

„Také pro rakouskou stranu je tento trojúhelník hlavní priorita přeshraniční spolupráce. Jde o region v srdci Evropy, který vždy byl a je klíčový,“ dodal Georg Kapsch.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK