Lipka otevřela novou relaxační zahradu

Na pracovišti Jezírko krajského školského zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka mezi Soběšicemi a Útěchovem byla v úterý 1. října 2013 veřejnosti zpřístupněna nová relaxační zahrada. Zahradu slavnostně otevřela ředitelka krajského úřadu Věra Vojáčková, nové prostory si prohlédl také náměstek hejtmana Stanislav Juránek.

Zahrada je určena především seniorům, dětem a znevýhodněným občanům. Nese myšlenky zahradní terapie a nabízí řadu prvků, které návštěvníkům umožní přímý kontakt s přírodou. Obsahuje vyvýšené záhony umožňující lidem se zdravotním postižením snadnější přístup k rostlinám, je zde zahradnická dílna, ukázky chovu včel a například také dětské hřiště.

Zahrada je realizována v rámci projektu „Zahradní terapie - sociální začlenění a inkluze prostřednictvím zahradně terapeutických opatření a aktivizace“, který je podpořen z prostředků Programu Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007- 2013.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK